شورای اطلاع رسانی استان؛ بیدارباش
شورای اطلاع رسانی استان؛ بیدارباش
شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان در بحث تحقق جهاد تبیین که‌ مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند و اطلاع رسانی دستاوردهای دولت به مردم، نقش بسزایی خواهند داشت.

تیرنگ، رقیه سعیدی‌نژاد
شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان در بحث تحقق جهاد تبیین که‌ مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند و اطلاع رسانی دستاوردهای دولت به مردم، نقش بسزایی خواهند داشت.
در موضوعات و بخش های مختلف از‌ جمله اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر موارد، در مدتی که از عمر دولت سیزدهم میگذرد اقدامات ارزشمندی صورت گرفته که ضرورت دارد بیش از پیش به اطلاع مردم رسانده شود. برای امیدآفرینی و بازگرداندن اعتماد از دست رفته‌ مردم، باید دستاوردهای ارزنده دولت و نظام جمهوری اسلامی طی سه سال گذشته به بهترین شکل ممکن اطلاع رسانی شود.
جلسات شورای اطلاع رسانی استان شاید به صورت مستمر و برای ایجاد تحول مطلوب در عرصه اطلاع رسانی استان با دستور کار‌ مدون و عملیاتی برگزار شود اما خروجی این جلسات چه تاثیری بربهبود عملکرد مدیران و روابط عمومی هایشان دارد؟!
سالجاری اتفاقات بسیار مهمی در استان مازندران به وقوع پیوست که متاسفانه شورای اطلاع رسانی ندرجریانکامل این قضایا تنها نظاره گر بود و به جای انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی دست روی دست گذاشت و قطار اطلاع رسانی را از ریل خارج کرد .
یقین دارم این شورا بنا شده است تا برای روشن کردن موضوعات و اخبار خاکستری تدابیر امنیتی و آگاهی عمومی ایجاد کند اما انفعال شورای اطلاع رسانی استان مازندران علی رغم وزنه بسیار سنگینی که در اعضا دارد دستورالعمل ها را در اندازه سبک هم اجرایی نمی کند و خروجی این نشست ها و جلسات کدام سیاست و درایت است خدا آگاه است. شاید بگویند ما موظف نیستیم به کسی پاسخگو باشیم و یا به صورت علنی نتایج را اعلام کنیم .پس ما به خواست و نظر این بزرگواران احترام می گذاریم اما باید نتایج این دورهم نشستن ها و مزایای آن به غیر از منافع شخصی به صورت عمومی هم مشخص شود و جامعه بتواند به موقع از وقایع مهم استان مطلع شود و یا ریل گزاری اطلاع رسانی استان در رسانه ها به گونه ای مشخص شود که توجه مدیران ارشد یا مسئولان را جلب کند و نگران نا کارامدی یا کم کاری هایشان باشند . اگر شورای اطلاع رسانی درست عمل کند قطعا حضور رئیس جمهور به طور گسترده در استان اطلاع رسانی می شود و دستاوردهای دولت در چشم مردم بولد خواهد شد تا به چشم آید. مردم استان مازندران حتی از صدا و سیمای مازندران هم نمی توانستند پیگیر مستمر وقایع حضور باشند چرا که پوشش کامل اخبار نبود. جدای از آنکه شورای اطلاع رسانی چنان ضعیف عمل کرد که حتی در سفر ریاست جمهوری هیچ ارزشی برای خبرنگار بومی قائل نشدند و کارت خبرنگاری در سفر یا نشست ویژه خبری تدارک دیده نشد و این نشانه ضعف متولیان این امر و مدافعان حقوق خبرنگاران است.
ضعف عملکرد شورای اطلاع رسانی در اغلب مواقع موجب می شود یک عده از اهالی خبر تک بعدی و نورچشمی به نظربرسند و علی رغم نداشتن سواد رسانه ای با رفتارهای نامتعارف اخبار واقعی را به اطلاع عموم نرسانند ولی از کنار این حرفه نان روغنی در سفره شان باشد. حال خبرنگار دیگری که هیچ پشتوانه ای جز دانش قنی و صداقت در حرفه و شغل ندارند هیچ جایگاهی ندارند چراکه متولی امر اطلاع رسانی و آگای بخشی عمومی در استان که شامل شورای اطلاع رسانی استان یا خانه مطبوعات و اداره فرهنگ و ارشاد تفوفق درستی در شکل دهی این بخش مهم از ارکان توسعه ندارند و اهمیت موضوع در استان مازندران چندان جدی نیست.

نقش محوری استانداری به عنوان دستگاه اجرایی استان و نماینده اصلی دولت درايفاي وظايف حاكميتي خود درهمه زمينه ها اعم از سياسي، امنيتي، اجتماعي ،عمراني ، فرهنگی و اطلاع رسانی نقش مهمی دارد و به عنوان متولی دولت دراستان مرجع مهم پاسخگویی به نیاز های عمومی و پرسش های جامعه می باشد پس اگر بتواند در ریل گذاری اطلاع رسانی درست عمل کند قطعا مردم از اخبار دهان به دهان و بدون منبع اخبار را نمی پذیرند و مانند کشورهای توسعه یافته فقط اخباری را می پذیرند که منبع های مهم دولتی دارند مشکل اینجاست که خبرنگاران در ظاهر محبوب مدیران ستند تا وقتی نقد نکنند اما بعد از نقد حتی یک مدیر هم پاسخگو نیست و برخی روابط عمومی ها هم با خبرنگاران به شدت نامناسب برخورد می کنند چون سازمان شان را پشت خود دانسته و خبرنگار را تنها و بدون حامی میدانند به خود اجازه میدهند هرگونه بی احترامی به خبرنگار روا دارند.
حال شورای اطلاع رسانی استان ساختاری است که به منظور ايفاي نقش اساسي درحوزه اطلاع رساني موظف است سازوكار اطلاعات را بين بخش هاي مختلف برقرار نموده وبرآن نظارت نمايدتادرنتيجه با پاسخ گويي فعال، استان مازندران رادرپيشبرد اهداف خود ياري نمايد و خبرنگاران را بعنوان بازوی توانمند خود حمایت کند.

خبرنگارانی که با قلم خود دراجراي سياسيت هاي كلان دولت با شفافیت قلم می زنند و به افكار عمومي جهت مثبت می دهند و درمورد طرح ها ،برنامه ها وفعاليت هاي عمراني ، اقتصادي و… رزمندگان خط مقدم هستند با سامان دهي وضعيت بحرانی در امور سياسي،اجتماعي وامنيتي استان شوراي اطلاع رساني مازندران را محِق در نظارت و پیگیری می دانند اما این مسئله هرگز دوسویه نبوده و تنها با نگاه خیرخواهانه اصحاب رسانه صورت می پذیرد.

چنانچه یکی از وظایف این شورا سياست گذاري وخط مشي اطلاع رساني از عملكرد ودستاوردهاي حوزه هاي مختلف استان و دیگری تدوين وترسيم جهت گيري جامع اطلاع رساني ومطبوعاتي استان است حال آنکه ساماندهي گردش اطلاعات در استان به نحوي كه نوع بهره دهي وسامانه ارتباطي درهردستگاه باشوراي اطلاع رساني مشخص باشد. (اين مهم از طريق تعامل با رابطين خبري كه براي هر حوزه تعريف مي گردد محقق مي شود.) این شورا باید بتواند در موضوع بهره دهي درقالب بولتن يا اشكال ديگر اطلاع رساني حسب نياز يا به صورت ادواري به نحوي كه مورد استفاده شوراي اطلاع رساني وزارت كشور يا دولت بوده ويا به سفارش حوزه هاي خاصي تهيه گردد.
مهمترین بخش وظایف این شورا پاسخ گويي به افكار عمومي ورسانه هاي گروهي درخصوص ماموريت ها وعملكرد دستگاه های مختلف استان هنگامي كه مورد پرسش قرار گيرد می باشد
حال آنکه برخی رسانه ها مانند تیرنگ علی رغم بی مهری های فراوان هیچگاه دست از امیدآفرینی و اطلاع رسانی از خدمات دولت مردمی دست برنداشته و بدون هیچ چشم داشتی به صورت خودجوش همواره حامی و پشتیبان دولت سیزدهم مانده اند . ما در تیرنگ افتخارمان اینست که همواره با مردم در کناردولت نقش آفرین بوده ایم.