شناسایی و ارتقای سیستم حفاظتی تاسیسات الزامی است
شناسایی و ارتقای سیستم حفاظتی تاسیسات الزامی است
مدیرعامل آب وفاضلاب مازندران در جلسه حفاظت و مراقبت از تاسیسات شرکت بر لزوم و شناسایی تاسیسات اصلی و اولویت دار و ارتقای سیستم حفاظتی آنها تاکید کرد.

تیرنگ نیوز: مدیرعامل آب وفاضلاب مازندران در جلسه حفاظت و مراقبت از تاسیسات شرکت بر لزوم و شناسایی تاسیسات اصلی و اولویت دار و ارتقای سیستم حفاظتی آنها تاکید کرد.

مهندس بهزاد برارزاده در این جلسه که به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور معاونان و مدیران ستادی و امور برگزا شد، با تاکید بر شناخت وضعیت تاسیسات گفت: برای انجام وظیفه به نحو احسن باید نظارت کمی و کیفی در حوزه های مختلف صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در ماه های گذشته با اجرای اقدامات لازم، حفاظت خوبی در بخش تامین، توزیع و کیفیت آب صورت گرفت افزود: تاسیسات اصلی و اولویت دار باید شناسایی و نسبت به ارتقای حفاظت آنها اقدام شود‌.

مدیرعامل آبفامازندران در بخش دیگری از سخنانش به لزوم کاهش زمان رفع اتفاقات اشاره و تصریح کرد: زمان رفع اتفاقات از جمله شکستگی ها باید کاهش یابد.

  • منبع خبر : روابط عمومی