شروع فصل گاوبانکی و مستی مرال ها درمازندران
شروع فصل گاوبانکی و مستی مرال ها درمازندران
طنین بانگ مرال نر در دل جنگل های هیرکانی آغاز فصل گاوبانگی و تلاش محیط بانان برای بقای نسل بزرگترین گوزن ایران را نوید می دهد.

تیرنگ نیوز: طنین بانگ مرال نر در دل جنگل های هیرکانی آغاز فصل گاوبانگی و تلاش محیط بانان برای بقای نسل بزرگترین گوزن ایران را نوید می دهد.

مرال یا گوزن قرمز که در گویش مازندرانی به آن گاو کوهی (اشکار گو) نیز گفته می شود، گونه نماد جانوری استان مازندران و به بزرگترین پستاندار علفخوار از گونه های با شکوه جنگل های پهن برگ هیرکانی شمال است.

فصل گاوبانگی فرا رسیده وآغاز رقابت گوزن های نر جهت از میدان به در کردن سایر گوزن ها و در اختیار گرفتن قلمرو و بقای نسل بزرگترین گوزن ایران که با راهکارهای مدیریتی مناسب جهت حفظ وحفاظت از این گونه با ارزش همراه می باشد.

حفاظت مناسب از گونه با ارزش مرال و انجام اقدامات حفاظتی در مناطق جنگلی مازندران تنها با تلاش شبانه روزی محیط بانانی بدست می آید که با تمام وجود سعی دارند محیطی امن برای زاد و ولد این گونه با ارزش فراهم نمایندا ز جمله این اقدامات برپایی چادرهای گاوبانگی از اواسط شهریور تا اواخر مهرماه گشت وکنترل و نظارت مناطق زیستگاهی می باشد تا علاوه بر کوتاه نمودن دست شکارچیان متخلف که با تقلید صدای گوزن سعی در شکار آن ها دارند اطلاعات لازم از وضعیت جمعیتی ،زیستگاهی وپراکنش این گونه حمایت شده را نیز بدست آورند.

مرال یا گوزن قرمز به عنوان نماد تنوع زیستی استان مازندران از گونه های حمایت شده ای است که در جنگل های شمال از شمال غرب تا ارسباران و از شمال شرق تا بخش های از خراسان شمالی پراکنش دارد و مناطق جنگلی هزارجریب بهشهرو نکا،پناهگاه حیات وحش دودانگه وچهاردانگه،کیاسر ومحدوده امن منطقه حفاظت شده البرز مرکزی از مهم ترین زیستگاه های مرال در استان می باشدکه در فصل گاوبانکی با برپایی 30چادر و استقرار محیط بانان در این چادرها از ارتفاعات رامسر در غرب تا گلوگاه شرق استان را تحت پوشش وحفاظت دارند.

از همه دوستداران و علاقمندان به حیات وحش ومردم نواحی جنگلی وکوهستانی درخواست می شودتا هرگونه فعالیت و رفت وآمد غیرعادی را به ادارات حفاظت محیط زیست در سراسر استان گزارش دهند تا بدینوسیله بتوان حمایت همه جانبه ای جهت حفظ وحراست این گونه زیبا و بارازرش بعمل آورده و با حفظ داشته هایمان آن ها را برای نسل های بعد محافظت نمائیم./روابط عمومی