سلام بر تو فاطمه (س) سرور زنان عالم
سلام بر تو فاطمه (س) سرور زنان عالم
سلام بر تو فاطمه (س) سرور زنان عالم در عظمتت تنها می توانم بگویم آنقدر بزرگ هستی که در شب شهادتت خدا درهای رحمت را به سوی عالم باز می‌کند. هیچگاه خود را بالاتر از دیگران نمی‌بینی

تیرنگ نیوز : سلام بر تو فاطمه (س) سرور زنان عالم

در عظمتت تنها می توانم بگویم آنقدر بزرگ هستی که در شب شهادتت خدا درهای رحمت را به سوی عالم باز می‌کند. هیچگاه خود را بالاتر از دیگران نمی‌بینی

تو می دانی بعد از تو چه بر سر خاندان رسول الله می‌آورند همان خاندانی که خدا در عظمتشان آیه تطهیر را نازل می‌کند.

تو می دانی یک روز حسین (ع) را دعوت می‌کنند و روز دیگر سرش را بر نیزه می‌گذارند. فرشته‌ها به خاطر تو  وجایگاهت سر زنش می‌شوند به راستی تو کیستی؟

در عظمتت چه می توان گفت؟ سهم تو از این دنیا مگر چه بود؟

ای وای بر ما مردمان ناسپاس و جاهل نسبت به تو و خاندانت؛ سرور زنان عالم، درباره مظلوميت تو و واقعه «پشت در» چه می‌دانیم؟! در حالیکه هنوز سخنان پیامبر بر روی زمین فراموش نشده بود که فرمود «فاطمه پاره تن من است هر كس او را بيازارد مرا آزرده است» بازو و پهلویت را شکستند، محسنت را سقط کردند. تو سند مظلومیت و  غربت علی هستی وقتی مخفیانه و شبانه بهترین زنان عالم که دختر پیامبر و همسر امام مسلمین بود، را دفن کرد

و چه سعادتمند است هر قلبی که دوست‌دار علی (ع)، زهرا (س) و اولاد آنها و آشفته و بی‌قرار برای بانو است؛

عالم به فدای چادر خاکی تو و مظلومیتت ای از برترین زنان عالم