روابط عمومی مغز متفکر و مشاور مدیران در انعکاس دستاوردها
روابط عمومی مغز متفکر و مشاور مدیران در انعکاس دستاوردها
امروزه جایگاه و نقش ارتباطات و روابط عمومی بر کسی پوشیده نیست چرا که روابط عمومی بخشی تشریفاتی نبوده بلکه به عنوان مغز متفکر و مشاور مدیران دستگاه‌ها و انعکاس دهنده دستاوردها و مجموعه اقدامات انجام گرفته است و نقش و تاثیر بسزایی را ایفا می‌کند.

 

محمد جویباری، مدیرمسئول روزنامه تیرنگ:
امروزه جایگاه و نقش ارتباطات و روابط عمومی بر کسی پوشیده نیست چرا که روابط عمومی بخشی تشریفاتی نبوده بلکه به عنوان مغز متفکر و مشاور مدیران دستگاه‌ها و انعکاس دهنده دستاوردها و مجموعه اقدامات انجام گرفته است و نقش و تاثیر بسزایی را ایفا می‌کند.
با توجه به اینکه روابط عمومی نقش موثری در تصمیم گیری‌های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان دارد تقويت روابط صحيح ميان مديران و كاركنان، اطلاع رسانی و فرهنگ سازي در سازمان‌ها از كاركردهاي مهم اين نهاد است و توجه ويژه به روابط عمومي، به عنوان نهادي كه مي‌تواند به صورت نظام‌مند، برنامه‌ريزي شده و سنجيده در جهت ايجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مديران با كاركنان اقدام كند، بسيار حائز اهميت است.
آنطور که کارشناسان ارتباطات می‌گویند: “متاسفانه در بسياري از ادارات و سازمان‌ها، ضعف مديريت و نبود اطمينان به جايگاه روابط عمومي و پيروي از سياست سرپوش گذاري بر عملكرد، این بخش را به سوی روزمرگي سوق داده است.”

روابط عمومی‌ها از آنجا که پل ارتباطی میان اقشــار مختلف مردم یا جامعه هدف و ســازمان‌ها هستند به خوبی می‌توانند به عنوان قلب تپنده یک سازمان عمل کنند و در برقراری یک ارتباط دوســویه و مستمر بسیار موثر واقع شــوند. کارشناسان باور دارند که” از طرفی تفاهم و اطمينان از مهمترين شاخصه‌هاي ارتباطي بين مدير و مسئول روابط عمومي است، زيرا در صورتي كه مدير اطمينان و مسئول روابط عمومي تفاهمي با مدير نداشته باشد، مطمئنا مدير موفق نخواهد شد و لطمات وارده بر پيكره سازمان، بيش از آن است كه نصيب روابط عمومي مي‌شود.”

اینجاست که نقش روابط عمومی پر رنگ می‌شود. از طرفی در دنیای مدرن امروز روابط عمومی‌ها باید بدانند که هرچه ارتباطات و اطلاع‌رسـ‌انی مدرن‌تر می‌‌شود نقش روابط عمومی به عنوان ابزار علم و حرفه‌ای مدیریتی، پر رنگ و پر رنگ‌تر می‌گردد و این ویژگی دنیای الکترونیک است.

به نوبه خود بیست و هفتم اردیبهشت ماه که هر سال از آن به عنوان روز ملی ارتباطات و روابط عمومی در تقویم کشورمان یاد می‌شــود را گرامی داشته و ضمن تقدیر از همه تلاشگران این عرصه، آرزومندم به نحو احسنت از این پتانسیل عظیم در راستای توسعه کشور عزیزمان استفاده گردد.