رنگ از رخ کشاورزان پرید
رنگ از رخ کشاورزان پرید
قصه تلخ و تکراری قیمت نامعقول محصولات کشاورزی با توجه به هزینه‌ها متاسفانه کمر کشاورزان را شکسته است، گویی دیگر رمقی برای کشاورزان برای کشاورزی نمانده است.

 

محمد جویباری، مدیرمسئول:
قصه تلخ و تکراری قیمت نامعقول محصولات کشاورزی با توجه به هزینه‌ها متاسفانه کمر کشاورزان را شکسته است، گویی دیگر رمقی برای کشاورزان برای کشاورزی نمانده است.
امسال هم کشاورزان مازندران به دلیل کاهش شدید قیمت برنج، نداشتن مشتری، واردات بی‌رویه و عرضه برنج‌های خارجی در استان‌های شمالی و آفت شپشک که در مازندران به «ایزی» معروف است نگران و دلسرد هستند و بخش قابل توجهی از محصول سال گذشته شأن در انبارها «دپو» شده است.
با این وجود هر سال نمایندگان مجلس و دولت تصویب و تاکید می‌کنند تا در فصل کشت و کار، به هیچ وجه برنج وارداتی که در انبارها و گمرکات دپو شده، به بازار نیاید تا برنج محلی به فروش برود، اما کدام سال این قانون رعایت شد؟ اکنون برنج خارجی به وفور در فروشگاه‌ها پیدا می‌شود آن هم در حالیکه با توجه به افزایش قیمت بذر و سم و کود و همچنین دستمزد کارگر و… قیمت باید در یک فضای توافقی و منطقی متناسب با سود تولید کننده اصلی و متضمن قدرت خرید خریدار نهایی باشد.
متاسفانه امروز کوتاهی‌های فراوانی در حق کشاورزان زحمت کش استان می‌شود و رنگ از رخ کشاورزان پرید.
انتظار می‌رود حالا که در آستانه سال نو و تشکیل مجلس جدید و شروع فصل کشت و کار هستیم، وزارت جهادکشاورزی، کمیسیون کشاورزی و دیگر مسئولان امر به داد کشاورزان برسند.