رفع تصرف 326 هکتار اراضی جنگلی و مرتعی در ده ماهه نخست امسال
رفع تصرف 326 هکتار اراضی جنگلی و مرتعی در ده ماهه نخست امسال

تیرنگ نیوز: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: 326 هکتار اراضی جنگلی و مرتعی در ده ماهه نخست امسال رفع تصرف شد. سرهنگ مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و  اجرای ماموریت های سازمانی مامورین یگان حفاظت منابع […]

تیرنگ نیوز: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: 326 هکتار اراضی جنگلی و مرتعی در ده ماهه نخست امسال رفع تصرف شد.

سرهنگ مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و  اجرای ماموریت های سازمانی مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان های تابعه تعداد 951 فقره  حدود 326 هکتار اراضی جنگلی و مرتعی در ده ماهه نخست امسال رفع تصرف و  اعاده به وضع سابق گردید.

سرهنگ  ذکریایی افزود: در راستای اجرای احکام قضایی  در ده ماهه امسال تعداد 90 فقره احکام قضایی از محاکم قضایی صادر و طی  اجرای آن  حدود 33 هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی از ید تصرف خلع و آزاد شد.