رسانه ملی سد سدید نظام در برابر سلسله تخریب‌، تحریف‌ و تحریم‌های انتخاباتی
رسانه ملی سد سدید نظام در برابر سلسله تخریب‌، تحریف‌ و تحریم‌های انتخاباتی
هادی ابراهیمی دانشیار دانشگاه به تشریح فراید برنامه‌های صدا و سیما در انتخابات فعلی پرداخت

 

هادی ابراهیمی دانشیار دانشگاه به تشریح فراید برنامه‌های صدا و سیما در انتخابات فعلی پرداخت و در یادداشتی عنوان کرد: از عنفوان رفراندوم انتخاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در روزهای آغازین پیروزی انقلاب تا انتخابات ۱۱ اسفنده ماه که چند روز دیگر برگزار خواهد شد، پروژه سه گانه دائمی بیگانگان و‌ معاندان مبتنی بر سه عنصر تخریب، تحریف و تحریم انتخابات بطور پیوسته فعال شده و حتی با اندکی امیدواری، هزاران بهانه گیری درست و نادرست و مربوط و نامربوط را به نمایش گذاشته و با بازیچه قرار دادن مهمترین مسائل جامعه و منافع مردم، با لطائف الحیل و با استفاده از انواع و اقسام شگردهای تبلیغاتی و رسانه ای از جمله صنعت غلط انداز پروپاگاندا، افکار عمومی را به بازی می گیرند.بنابراین ما همواره در آستانه مواجهه با مناسبت های مهم که بر محور مشارکت و حضور حماسه ای مردم استوارند، منتظر فضاسازی های منفی، جوسالاری ها، شارژهای غلط، ابهام افزایی ها، شبهه افکنی ها و شایعه پردازی های متعدد دشمنان پیرامون هر مسئله ای هستیم که بتوانند با اسم رمزهای خاص مثل تقلب، خالص سازی، یکدست سازی، گرانی بنزین، گرسنگی و حتی تلقی قتل از مرگ های معمولی، از نظام، یقه گیری کنند!رسانه ملی در راستای وظایف ذاتی و نیز احساس مسئولیت های بصیرتی، بر مبنای استراتژی های سازمانی و حتی آتش به اختیارهای فرهنگی و رسانه ای، قطعا” قوی ترین تشکیلاتی است که پنجه در پنجه رسانه های غول پیکر انداخته و زورآزمایی رسانه ای را فراتر از زورآزمایی های خیابانی انجام می دهد.باید بپذیریم که افکار عمومی بخاطر استماع و رؤیت غیرتخصصی و

غیرحرفه ای برنامه ها، خبرها، مستندها و روایت ها و حتی گزارش ها و تماسهای تلفنی و و پیامکها و توئیتها و کامنتها و غیره، همواره نمی تواند به کنه دسیسه ها و فتنه ها و توطئه ها پی برده و سره را از ناسره جدا سازد!فحاشی، هتاکی، بهتان زدن و دروغ بستن و یا ترور شخصیت مقامات و مدیران ارشد نظام و بدتر از همه وارونه جلوه دادن واقعیتها و حقایق، خیلی بیشتر از تهاجمات نظامی، تلفات گرفته و نظام را با مشکلات و مخاطرات جدی مواجه کرده و حداقل ضربه ای که در این فاز متوجه نظام، جامعه و مردم ما می شود، توسعه دامنه بی اعتمادی، افزایش تنفر موهوم، ایجاد شکاف و یا گسست نسلی و جنسیتی و فکری و حتی طبقاتی و اجتماعی بوده که جبرانش محال و یا بسیار دشوار است!تجربه تلخی که از سال ۵۷ تا کنون و در عمر ۴۵ سالگی نظام همواررسانه ملی با درک درست استراتژی رسانه ای دشمن و بکارگیری همزمان برنامه سازان، کارشناسان، کارگردانان، نویسندگان، بازیگران، مجریان، خبرنگاران، گزارشگران و فعالان فضای مجازی و سایر هنرآوران، همه جانبه گی خود را توسعه داده و امروز به آن حد از نقش آفرینی رسیده که بسیاری از کنشگران و کاربران رسانه ای جبهه مقابل، زانوی شکست به زمین زده و به اقتدار رسانه ملی اقرار می کنند!

رسانه ملی امروز که بی تردید محصول نگاه مبتنی بر سند تحول است، بر اساس گفتمان ولی امر مسلمین، کالبدشکافی ماهرانه ای از جبهه مختلف المواضع دشمنان انجام داده و با جراحی زبردستانه، مانع از رشد این غده های چرکین در جامعه شده و جامعه را از سرطان فراگیر فکرهای پلیدی که دین و دین باوران را هدف گرفته اند، نجات داده و می دهد.البته جادارد علاوه بر اهتمام تخصصی و فکری همکاران ما در رسانه ملی، از خیل کارشناسانی که عمدتا” از حوزه و دانشگاه ما را یاری داده و بر غنای برنامه های مختلف از طریق، مصاحبه، مناظره و حتی برنامه سازی می افزایند، قدرشناسی ویژه به عمل آورم تا یادآور شوم که رسانه ملی، سرباز خط مقدم نظام و ولایت در جبهه فرهنگی و تبلیغی است و به شدت به پشتیبانی های فکری و کارشناسی صاحب نظران ‌و صاحبان اندیشه های برتر نیاز دارد و استمرار این همکاری ها، استحکام این سدها را مضاعف می کند و با توجه به مصمم بودن دشمن در جنگ های ترکیبی اعم از جنگ رسانه ای، جنگ نرم، جنگ شناختی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ اجتماعی و غیره، حتی یک قدم عقب نشینی و پا پس کشیدن از خاکریزهای پیشران، می تواند دستاوردهای فاخر رسانه ملی را محو کند.در پایان متذکر می شوم که دشمن، در این جبهه چندین برابر بیشتر از هزینه های جنگ نظامی، در حال هزینه کردن است که فقط در یک مورد به راه اندازی و اداره بیش از سیصد شبکه فارسی زبان اشاره می کنم که عدد آن با اعداد متعارف، متفاوت است!

در چنین شرایط سخت و دشواری، رسانه ملی اهداف متعددی را مدنظر قرار ده و همزمان پیگیر انجام چندین مأموریت ذاتی و محول است که در این ایام اولویت اول با برگزاری شکوهمند انتخابات ۱۱ اسفند ماه برای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است که طی آن رسانه ملی با استراتژی مشارکت قوی، بسترسازی عدالت گستر رقابت واقعی نامزدها را با

راه اندازی و فعالسازی مناظره ای، تبلیغی و تهییجی ۲۰۰ کانال تلویزیونی، پیشه کرده و عملا” مقدماتی را فراهم کرده تاانتخابات بتواند، ضامن سلامت آراء و امنیت جامعه باشد.جدی گرفتن انتخابات و شکل گیری مشارکت قوی، بهترین خروجی برای نظام و جامعه و نیز برای رسانه ملی در راستای ایستادگی متعهدانه اش در برابر سخت جانی های جبهه تخریب، تحریف و تحریم از ابتدا تا اکنون، تلقی می شود که با توجه حجم تهاجمات و حساسیت ایام و انتخابات پیش رو، می توان از این پیروزی حتی بعنوان فتح الفتوح رسانه ای هم یاد کرد و این ممکن نمی شد مگر با مدیریت ارزش گرایانه جناب آقای دکتر جبلی و انعطاف پذیری های آرمانخواهانه رسانه ملی در عصر تحول که الحمدالله همه شرایط برای همه کارها فراهم شده است.به امید دیدار مؤمنانه و وطن دوستانه شما در وای صندوقهای رأی در ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲