*رتبه دوم روابط عمومی ارشاد مازندران در کشور*
*رتبه دوم روابط عمومی ارشاد مازندران در کشور*
کسب رتبه دوم روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران درارزیابی عملکرد خبری وزارت ارشاد

تیرنگ نیوز: کسب رتبه دوم روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران درارزیابی عملکرد خبری وزارت ارشاد

در ارزیابی عملکرد خبری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها در پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  که در سه ماهه سال 1400توسط مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرفت ، توانست با 93 امتیاز پس از استان اصفهان که 94 امتیاز کسب نمود ، رتبه دوم را در بین روابط عمومی های سطح یک  ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های کشور به دست آورد ./روابط عمومی