آقای اسدی مشاور و مسئول  پیگیری امور ایثارگران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با جمعی از   کارکنان شاهد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری دیدار و گفتگو کرد.

تیرنگ نیوز: آقای اسدی مشاور و مسئول  پیگیری امور ایثارگران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با جمعی از   کارکنان شاهد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، مشاور و مسئول  پیگیری امور ایثارگران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن تبریک آغاز گرامیداشت هفته بسیج ، گفت: بسیج  شجره طیبه و بسیجیان منشاء خدمات و اثرات فراوان و تاثیر گذار در کشور ما هستند.

آقای شعبان اسدی در دومین روز سفر در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، در دیدار با جمعی از همکاران شاهد این اداره کل گفت: شما فرزندان شهداء در واقع شاخص های اصلی و از نیروهای مخلص بسیجی هستید که باید الگوی کامل برای دیگر همکاران باشید.

وی افزود: همکاران شاهد سربازان جان بر کف مقام معظم رهبری اند و باید کمک کنید تا به اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی دست یابیم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری نیز در این جلسه گفت: با گرامیداشت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه میتوان باور دینی و اعتقادی و فرهنگی را تقویت کنیم و اشاعه نماییم.

حاج آقا راهدار با اشاره به اینکه امروزه وظیفه همگان توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور است ، افزود: را ه برون رفت از چالش ها این است که نسل جدید را با اهداف و رویه شهداء آشنا نماییم.

در ادامه همکاران شاهد ضمن معرفی خود و وظیفه سازمانی و شهرستان محل کار به بیان بخشی از مشکلات خود پرداختند.