دیدار رئیس جمهور با مردم مازندران
دیدار رئیس جمهور با مردم مازندران
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح رئیس جمهور با مردم مازندران دیدار می‌کند.

تیرنگ:

پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح رئیس جمهور با مردم مازندران دیدار می‌کند.

محل این  دیدار مصلای بزرگ امام خمینی (ره) ساری است.