دوره آموزشی ضابطین دادگستری ویژه ی نیروهای حفاظتی و کارشناسان حقوقی برگزار شد.
دوره آموزشی ضابطین دادگستری ویژه ی نیروهای حفاظتی و کارشناسان حقوقی برگزار شد.
 دکتر اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: در راستای  ارتقاء دانش و آشنایی هر چه بیشتر نیروهای حفاظتی و کارشناسی حقوقی به عنوان ضابطین خاص دادگستری که به موجب قوانین خاص در حدود و وظایف محول شده فعالیت می کنند و صلاحیت آن ها محدود به جرائمی خاص، شرایطی معین و مکان های ویژه است و در غیر آن جرائم یا بدون تحقق آن، شرایط اجازه مداخله و اقدام را ندارند، یک دوره ی آموزشی در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری برگزار شد.

تیرنگ نیوز: دکتر اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: در راستای  ارتقاء دانش و آشنایی هر چه بیشتر نیروهای حفاظتی و کارشناسی حقوقی به عنوان ضابطین خاص دادگستری که به موجب قوانین خاص در حدود و وظایف محول شده فعالیت می کنند و صلاحیت آن ها محدود به جرائمی خاص، شرایطی معین و مکان های ویژه است و در غیر آن جرائم یا بدون تحقق آن، شرایط اجازه مداخله و اقدام را ندارند، یک دوره ی آموزشی در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری برگزار شد.

اسحاق عطایی افزود: مباحث این دوره آموزشی شامل وظایف و حدود اختیارات ضابطین، فرایندهای دادرسی در حیطه وظایف ضابطین، طبقه بندی مجازات ها، انواع جرائم از قبیل مشهود و غیر مشهود، حقوق افراد متهم، مجازات های نقرر شده برای متخلفان، حقوق جاری، عامه مردم و مجازات های ضابطین قضائی در صورت سهل انگاری در حین انجام وظایف بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، تصریح کرد: در این دوره آموزشی نیروهای حفاظتی که دوره را موفقیت طی کنند کارت ضابط دادگستری به آن ها اعطاء می گردد.

عطایی در پایان بیان کرد: این دوره با هماهنگی و همکاری بسیار خوب اداره آموزش دادگستری استان و نظر مساعد و پیگیری های دادستان محترم دادسرای عمومی مرکز استان صورت گرفته و دادستان محترم، آقای سید هادی رشیدی بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب را به عنوان مدرس، معرفی نموده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی