در زمینه عدالت مالیاتی باید رعایت حال مودیان شود
در زمینه عدالت مالیاتی باید رعایت حال مودیان شود
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه در زمینه عدالت مالیاتی باید رعایت حال مودیان شود، گفت: در۱۰ ماهه امسال ۶۷ هزار میلیارد ریال مالیات از مودیان در مازندران اخذ شده است. این میزان وصولی نسبت به پارسال ۴۲ درصد افزایش یافته که موفقیت در این زمینه ناشی از شناسایی مودیان جدید است.

 

تیرنگ:
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه در زمینه عدالت مالیاتی باید رعایت حال مودیان شود، گفت: در۱۰ ماهه امسال ۶۷ هزار میلیارد ریال مالیات از مودیان در مازندران اخذ شده است. این میزان وصولی نسبت به پارسال ۴۲ درصد افزایش یافته که موفقیت در این زمینه ناشی از شناسایی مودیان جدید است.
محسن اسلامی ورکی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به شیوه‌های جدید فرار مالیاتی توسط مودیان گفت: در یکی از این نمونه‌های فرار مالیاتی در استان، کلینیک پزشکی شناسایی شد که از دستگاه‌های کارتخوان ثبت شده دامداری استفاده می کرد.
وی افزود : استفاده از کارت و شماره حساب غیرمرتبط با حرفه از جمله فرارهای مالیاتی است در مازندران که صورت می گیرد.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه در زمینه عدالت مالیاتی باید رعایت حال مودیان شود، افزود: از این رو مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور تشکیل شده و طی دو سال اخیر بالغ بر ۱۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه سیستم مالیاتی به سمت هوشمند شدن در پیش است، یادآور شد: در گذشته مبانی تشخیص مالیاتی چندان روشن نبود و مورد اعتراض مودیان بوده است و اکنون با توجه به داده و اطلاعات فراوان مالیات‌ها به سمت شفافیت و عدالت رفته است. استقرار نظام مالیاتی با سرعت خوبی در سازمان امور مالیاتی به پیش رفته است و شاهد تغییر ریل از نظام مالیات‌ستانی سنتی به سمت مالیات‌ستانی مبتنی بر داده و اطلاعات هستیم.