در بحث محرومیت زدایی با مشارکت و همدلی بسیج سازندگی می توان گامهای مهمی در کشور برداشت
در بحث محرومیت زدایی با مشارکت و همدلی بسیج سازندگی می توان گامهای مهمی در کشور برداشت
مدیر عامل آب و فاضلاب کشور در ادامه بازدیدهای خود از طرحهای آبرسانی و فاضلاب در ساری و نشست با مدیرعامل و معاونان و مدیران آبفامازندران گفت: در بحث محرومیت زدایی در روستاها با مشارکت و همدلی بسیج سازندگی، می توان گامهای مهمی در کشور برداشت.

تیرنگ نیوز: مدیر عامل آب و فاضلاب کشور در ادامه بازدیدهای خود از طرحهای آبرسانی و فاضلاب در ساری و نشست با مدیرعامل و معاونان و مدیران آبفامازندران گفت: در بحث محرومیت زدایی در روستاها با مشارکت و همدلی بسیج سازندگی، می توان گامهای مهمی در کشور برداشت.

دکتر اتابک جعفری با تاکید بر اینکه ارزش واقعی آب را باید بدانیم اظهار داشت: درهمین راستا باید به دنبال فرهنگ سازی و استفاده بهینه از آب باشیم.

وی،با اشاره به نگاه ویژه در تامین آب شرب شهرها و روستاها افزود: باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف و طرحهای اضطراری آبرسانی براساس زمانبندی پیش بینی شده، به اتمام برسد.

مدیرعامل آبفاکشور،ادامه داد: با مشارکت بسیج سازندگی برای رفع محرومیت زدایی در روستاها جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در کشور آغاز شد و تا کنون پیشرفت خوبی داشته است.

مهندس جعفری تصریح کرد: با استفاده از این همدلی وانسجام می توان کارهای بزرگ دیگری را در کشور انجام داد.

وی اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته طرح جهاد آبرسانی در روستاها طی سال آینده به اتمام برسد.

در ادامه مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در تامین آب شرب مشترکین به ویژه در مناطق روستایی کم برخوردار ارائه کرد.

گفتنی است در ادامه سفر مدیرعامل آب وفاضلاب کشور به مازندران ، دکتر جعفری به همراه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل آبفا و آب منطقه ای مازندران از مخزن در حال ساخت ۲۰ هزار مترمکعبی کرمانی، برداشت از کف مخزن ۲۵ هزار مترمکعبی کوی لسانی و نیز تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری بازدید کرد

  • منبع خبر : روابط عمومی