دادستان مركز مازندران از شهركهاي صنعتي ساري1 و ساري2 بازديد كرد
دادستان مركز مازندران از شهركهاي صنعتي ساري1 و ساري2 بازديد كرد
دادستان مركز استان، مديرعامل و معاونين شركت شهركهاي صنعتي و نمايندگان بانكهاي عامل از واحدهاي راكد و تملك شده شهركهاي صنعتي ساري1 و ساري2 بازديد كردند و مشكلات اين واحدها را مورد بررسي قرار دادند.

تیرنگ نیوز: دادستان مركز استان، مديرعامل و معاونين شركت شهركهاي صنعتي و نمايندگان بانكهاي عامل از واحدهاي راكد و تملك شده شهركهاي صنعتي ساري1 و ساري2 بازديد كردند و مشكلات اين واحدها را مورد بررسي قرار دادند.

كريمي در اين بازديد گفت: باید نگاه ویژه به صنعت و تولید داشته باشیم تا جامعه نسبت به رشد توليد و اشتغال پايدار اميدوار گردد.

دادستان مركز استان بيان داشت: تملك واحدهاي توليدي هيچگونه بهره اي براي بانكها ندارد لذا با در اختيار قرار دادن آنها به سرمايه گذاران جديد، علاوه بر راه اندازي واحدهاي توليدي، بانكها نيز به مطالبات مالي خود دست خواهند يافت.

مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتی مازندران نيز در اين بازديد گفت: مساعدت مديران بانكها و پرداخت تسهيلات مي تواند مشكلات بخش توليد را تا حدود زيادي كاهش دهد.

اميني افزود: صنعتگران تلاش مي كنند كه درب كارخانه ها را با وجود همه گرفتاريها و تنگناها بگشايند و بانكها نيز در اين رابطه بايد به آنها كمك كنند.

وي اظهار داشت: رفع مشكلات عديده و كمبود نقدينگي توليدكنندگان نيازمند همدلي و همراهي همه دستگاههاي اجرايي و حمايت بانكهاي عامل است.

لازم به توضيح است، كريمي دادستان مركز استان به اتفاق مديرعامل و معاونين شركت شهركهاي صنعتي و نمايندگان بانكهاي عامل با بازديد از واحدهاي راكد و تملك شده شهركهاي صنعتي ساري1 و ساري2 ، مشكلات و معضلات اين واحدها را مورد بررسي قرار دادند./روابط عمومی