جهاد کشاورزی متولی حفظ امنیت غذایی است
جهاد کشاورزی متولی حفظ امنیت غذایی است
سرپرست جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه موضوع زمین در مازندران یک موضوع استانی نیست بلکه یک مساله ملی است چراکه هرگونه تعرض و تخریب زمین در مازندران امنیت غذایی کشور را با اختلال مواجه می‌کند، گفت:برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان نیاز به همدلی همه دستگاه‌های نظارتی و خدماتی داریم و جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند با این پدیده شوم برخورد و مبارزه کند

 

تیرنگ:
سرپرست جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه موضوع زمین در مازندران یک موضوع استانی نیست بلکه یک مساله ملی است چراکه هرگونه تعرض و تخریب زمین در مازندران امنیت غذایی کشور را با اختلال مواجه می‌کند، گفت:برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان نیاز به همدلی همه دستگاه‌های نظارتی و خدماتی داریم و جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند با این پدیده شوم برخورد و مبارزه کند
مومنی در گفت‌وگوی اختصاصی با تیرنگ با بیان اینکه جهاد کشاورزی متولی حفظ امنیت غذایی است و همه باید کمک کنند تا در انجام این وظیفه به درستی عمل کنیم و برای این کار نیاز داریم زمین‌های کشاورزی را به خوبی حفظ و حراست کنیم، گفت: با توجه به ایام پایانی سال، ماه مبارک رمضان و آغاز کشت و کار برنج وظیفه و مسئولیت همه مدیران بخش کشاورزی مازندران دو چندان شده و همه باید پای کار باشند و از هیچ کوششی دریغ نکنند چراکه امنیت غذایی مردم به فعالیت مدیران بخش کشاورزی و تولیدکنندگان این حوزه وابسته است.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران  در پاسخ به سوال ما در خصوص قیمت برنج در سال آتی گفت: در مورد بازار بدترین آفت بخش تولید پیش بینی قیمت بازار است نگاه ما این است که قیمت باید در یک فضای توافقی و منطقی متناسب با سود تولید کننده اصلی و متضمن قدرت خرید خریدار نهایی باشد.

بابک مؤمنی با بیان اینکه باید قیمت برنج متناسب با سایر قیمت اقلام و سایر بخش‌های اقتصاد کشور و قیمت تمام شده محصول باشد، افزود: البته کاری که ما باید انجام دهیم این است فاصله تولید و مصرف را کمتر و شفاف سازی کنیم و محصولی که تولید کننده اصلی از مزرعه خارج می‌کند با کمترین مباشرت به دست تولید کننده اصلی برسانیم.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: برای تولید سال آینده برنامه ما تحقق این هدف با همکاری سازمان تعاون روستایی، اتاق اصناف کشاورزی و مجموعه تولیدکنندگان برنج در کشور است.