جشنواره نوروزی در پارک ملل ساری
جشنواره نوروزی در پارک ملل ساری
جشنواره نوروزی در جزیره پارک ملل ساری همه روزه تا 12 فروردین از ساعت 15 الی 18 برقرار می باشد.