جبران کسری زمین نهضت ملی مسکن با بلندمرتبه سازی در مازندران
جبران کسری زمین نهضت ملی مسکن با بلندمرتبه سازی در مازندران

تیرنگ نیوز: معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: کسری زمین نهضت ملی مسکن با بلندمرتبه‌سازی و بازآفرینی بافت فرسوده در استان قابل جبران است. رضا علیخانی در جلسه کمیسیون ماده ۵ که با حضور علی دیوسالار سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان و دستگاه‌های مرتبط در اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد با […]

تیرنگ نیوز: معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: کسری زمین نهضت ملی مسکن با بلندمرتبه‌سازی و بازآفرینی بافت فرسوده در استان قابل جبران است.

رضا علیخانی در جلسه کمیسیون ماده ۵ که با حضور علی دیوسالار سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان و دستگاه‌های مرتبط در اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا بلندمرتبه سازی در مازندران را جا بیاندازیم، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی مازندران، استان با کمبود زمین برای ساخت مسکن مواجه است.

وی با اشاره به اینکه با بلند مرتبه سازی بخش اعظم مشکل کمبود زمین و ترافیک مازندران حل خواهد شد، افزد: برای نهضت ملی مسکن هم اکنون اندکی کسری زمین داریم که با بلند مرتبه سازی و بازآفرینی بافت‌های های فرسوده قابل جبران است.

معاون عمرانی استاندار مازندران از نشست و رایزنی با مقامات ملی برای تصویب طرح بلندمرتبه سازی در مازندران خبر داد و یادآورشد: تاکنون چندین نشست موثر در تهران برگزار شد و بحث کارشناسی خوبی انجام شد‌.

علیخانی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن از اولویت های مهم استاندار مازندران است و در راستای تامین مسکن مورد نیاز کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه‌های مازندران با مدیریت استاندار در پی تحقق اهداف دولت در بخش مسکن در استان هستند.

علی دیوسالار سرپرست اداره کل راه و شهرسازی مازندران نیز در این نشست ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان، خواستار مشارکت تمام دستگاه‌ها و بانک‌ها در اجرای این طرح شد.