جابر عشق به خبرنگاری را مشق کرد
جابر عشق به خبرنگاری را مشق کرد
برای من سال ها هم نشینی و همفکری در فراز و فرودهای طاقت فرسای روزگار جانم را به او پیوند زد . او رفیق مشفق من، همدم و مونس یاران همفکر، انیس و ندیم و همنشین هنرمندان و دردمندان بود

 

محمد جویباری، مدیرمسئول روزنامه تیرنگ:

با گذشت ده سال از هجران جابر معافی همچنان نام و یاد او بر دل‌ها و زبان‌ها جاری است چراکه او هرگز برای دیده شدنش، اخلاق رسانه‌ای را رها نکرد و دغدغه رفع مشکلات مردم را داشت و برای رضای خدا کار می‌کرد، جابر برای جلب رضایت یا نارضایتی مدیران و مسئولان کار نمی‌کرد، دغدغه رفع مشکلات مردم با استفاده از ظرفیت رسانه را داشت و
منشأ خدمات و فعالیت‌های بود و این ویژگی‌ها بود که او را ماندگار کرد، او دارای صراحت و صمیمیت در پیگیری موضوعات مختلف بود و در کنار رفاقت صراحت، صداقت و شفافیت در کار داشت و یک راوی صادق بود.
او تلاش می‌کرد تا قلم و اندیشه خود را در حوزه ارزش‌های انقلاب اسلامی حفظ کند، جابر خبرنگاری اخلاقمدار بود و منشاء برکات فراوان و تأثیرات بی پایان بوده به همین دلیل است که گاهی دلمان برای او تنگ می‌شود.
برای من سال ها هم نشینی و همفکری در فراز و فرودهای طاقت فرسای روزگار جانم را به او پیوند زد . او رفیق مشفق من، همدم و مونس یاران همفکر، انیس و ندیم و همنشین هنرمندان و دردمندان بود
زنده‌یاد جابر معافی سرپرست فقید خبرگزاری فارس در مازندران در ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۲ براثر ایست قلبی جان‌به‌جان آفرین تسلیم کرد.