تولید انرژی خالص نیروگاه نکا از مرز هفت میلیارد و هفتصدو پنجاه و یک میلیون ­کیلو وات ساعت گذشت
تولید انرژی خالص نیروگاه نکا از مرز هفت میلیارد و هفتصدو پنجاه و یک میلیون ­کیلو وات ساعت گذشت
نیروگاه شهید سلیمی نکا طی ده ماه امسال، بیش از 7 میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون و دو هزارکیلووات ساعت انرژی خالص تولید کرد.

تیرنگ نیوز: نیروگاه شهید سلیمی نکا طی ده ماه امسال، بیش از 7 میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون و دو هزارکیلووات ساعت انرژی خالص تولید کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: نیروگاه شهید سلیمی نکا در دی ماه امسال نیز بیش از 678 میلیون و905 هزارکیلووات ساعت انرژی تولید کرد که از این میزان تولید بیش از 652 میلیون و553 هزارکیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

حسینعلی تازیکی گفت: طی این ده ماه حدود 79.4 درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخار و 20.6 درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد طوری که در ده ماه امسال حدود 80 درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد آمادگی تولید پایدار برای فصل زمستان، تعمیرات میان دوره ای واحدهای بخار، بازدیدهای دوره ای واحدهای یک و دو گازی و تعمیرات میاندوره ای واحد یک بخار بلوک سیکل ترکیبی انجام شد و در صورت نیاز تعمیرات غیرمترقبه واحدهای نیروگاه نیز در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.

نیروگاه شهید سلیمی نکا با 4 واحد بخار به ظرفیت هرکدام 440 مگاوات، 2 واحد گازی به ظرفیت هریک 137.6 مگاوات و یک واحد بخارسیکل ترکیبی با ظرفیت 160 مگاوات با تامین بیش از 4 درصد برق کشور نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

  • منبع خبر : روابط عمومی