تهیه و پخش هشت برنامه ترویجی-مشارکتی مستند و گزارشی
تهیه و پخش هشت برنامه ترویجی-مشارکتی مستند و گزارشی
هشت برنامه ترویجی مشارکتی مستند و گزارشی با مشارکت اداره آموزش،ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و همکاری صداو سیمای مرکز مازندران تهیه و به زودی به مرحله پخش از شبکه استانی مازندران می رسد.

تیرنگ نیوز: هشت برنامه ترویجی مشارکتی مستند و گزارشی با مشارکت اداره آموزش،ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و همکاری صداو سیمای مرکز مازندران تهیه و به زودی به مرحله پخش از شبکه استانی مازندران می رسد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، رییس اداره آموزش،ترویج و مشارکتهای مردمی این اداره کل در جلسه ای که با حضور معاون ترویج و مشارکتهای مردمی دفتر آموزش و ترویج سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و هیات همراه در اداره آموزش این اداره کل برگزار گردید،گفت:در راستای اجرای پروسه تهیه برنامه های مشارکتی ترویجی فوق الذکر مقرر گردیدکلیه اقدامات میدانی و تصویر برداری ها و…تا پایان شهریور سال جاری به اتمام برسد.

رضا دادخواه ضمن بیان اقدامات آموزشی، ترویجی و مشارکتی سال گذشته، به تشریح ضرورت اجرای تعهدات سال 1401،موارد مربوط به همیاران طبیعت، تفاهم نامه های منعقده و مبادله شده، تاسیس تشکل ها و تعاونی ها و مشکلات موجود و آموزش کارکنان پرداخت.

وی همچنین برگزاری این نشست ها و جلسات را راهی مناسب برای مرتفع نمودن مشکلات و چالش های پیش روی استان ها و انتقال انتقادات و پیشنهادات ادارات کل تابعه در سطح کشور به سازمان متبوع و دفاتر ستادی مرتبط اعلام نمود.

در پایان این جلسه سه ساعته کلیپی شامل بخشی از اقدامات ارزنده و قابل توجه اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری پخش شد و مورد توجه مدعوین قرار گرفت.

  • منبع خبر : روابط عمومی