تنظيم 66 قرارداد و مناقصه با پيش بيني اعتبار 931 ميليارد ريال از ابتداي سال جاري تاكنون
تنظيم 66 قرارداد و مناقصه با پيش بيني اعتبار 931 ميليارد ريال از ابتداي سال جاري تاكنون
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اعلام داشت: انجام زيرساختهاي عمراني و معاملات شركت، در چارچوب شاكله مناقصات و مزايدات، صرفاً از مسير سامانه ستاد امكان پذير است.

تیرنگ نیوز: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اعلام داشت: انجام زيرساختهاي عمراني و معاملات شركت، در چارچوب شاكله مناقصات و مزايدات، صرفاً از مسير سامانه ستاد امكان پذير است.

ياسر اميني گفت: ایجاد فضاي سالم و به‌ دور از هرگونه ابهام در انتخاب صحيح پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات در معاملات دولتی، از علل اصلي طراحي سامانه ستاد بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران با بيان برگزاري مناقصات در حوزه امور قراردادها، براي تكميل زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي، در قالب انجام پروژه هاي مختلف اظهار داشت: تمام مراحل انجام مناقصات و مزایدات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني WWW.setadiran.irانجام گرديده و همه پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات می‌توانند از طریق این سامانه، بصورت الکترونیکی، به دور از بوروکراسی اداری و بصورت شفاف، در انجام معاملات شرکت نمایند.

اميني خاطرنشان كرد: اين شركت در سال جاري براي اجرا و تكميل زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي استان 56 فقره قرارداد با اعتبار بيش از 581 ميليارد ريال انعقاد نموده است.

وي اذعان داشت: همچنين در اين مدت تعداد 4 فقره قرارداد با اعتبار 335 ميليارد ريال در مرحله انعقاد قرارداد و تعداد 6 فقره قرارداد نيز با پيش بيني اعتبار بيش از 15 ميليارد ريال در مرحله برگزاري مناقصه قرار دارند.

  • منبع خبر : روابط عمومی