تقویت هوش با مکمل آهن
تقویت هوش با مکمل آهن
نتایج یک متاآنالیز جدید و مرور سیستماتیک نشان داد که دریافت آهن تأثیر مثبتی بر میزان هوش کودکان و نوجوانان دارد.

تیرنگ نیوز: نتایج یک متاآنالیز جدید و مرور سیستماتیک نشان داد که دریافت آهن تأثیر مثبتی بر میزان هوش کودکان و نوجوانان دارد.

این یافته‌ها نشان داد؛ میزان هوش با افزایش دز مکمل افزایش می‌یابد و محققان تاکید کردند که نتایج ثابت می‌کند که مصرف مکمل‌های خوراکی آهن می‌تواند رشد شناختی کودکان و نوجوانان را بهبود بخشد.

در این پژوهش بین المللی، محققان دانشگاه سینگهوا، دانشگاه هاروارد، دانشگاه دوک و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی یافته‌های خود را در مورد مواد مغذی گزارش دادند.

دانشمندان بیان کرند؛ با توجه به فرآیند‌های حیاتی رشد بیولوژیکی و فیزیکی که در دوران کودکی و نوجوانی اتفاق می‌افتد، اطمینان از وجود یک برنامه تغذیه قوی در این دوره برای جلوگیری از کمبود‌ها حیاتی است. با این حال، کمبود آهن در این سن بسیار شایع است، زیرا بدن قادر به افزایش ذخایر آهن با افزایش تقاضا نیست.

در این مطالعه مشخص شد که افراد ۵ تا ۱۹ ساله به ویژه در کشور‌های کم درآمد در معرض خطر کمبود آهن با شیوع ۲۲.۲ درصدی قرار دارند. چنین کمبود‌هایی با کم خونی و همچنین دیسپراکسی شناختی به دلیل عملکرد آهن در متابولیسم، انتقال عصبی و نوروژنز، افزایش خطر اختلالات شناختی و ناهنجاری‌های رفتاری همراه است. بنابراین، در مطالعه جدید، محققان به دنبال گردآوری شواهدی در مورد تأثیر مکمل آهن خوراکی بر هوش، حافظه و عملکرد نمرات مدرسه در افراد ۵ تا ۱۹ ساله بودند.

پس از محاسبه اثرات تصادفی تفاوت میانگین استاندارد  SMD با فواصل اطمینان ۹۵ درصد و همچنین تجزیه و تحلیل ناهمگنی اثرات، تأثیر مکمل آهن بر هوش مشخص شد.

بنا بر اعلام وبگاه tribuneonlineng ، نتایج نشان داد؛ مصرف آهن تأثیر مثبتی بر نمرات و میزان هوش کودکان دارد. علاوه بر این، نمرات آزمون با افزایش دز مکمل آهن، بهبود یافت. برخلاف مطالعات قبلی، دریافت مکمل آهن باعث بهبود امتیاز هوش در کودکان و نوجوانان کم خون نیز می‌شود.

به گفته محققان؛ یافته‌های ذکر شده با مطالعات قبلی که اثرات مکمل‌های آهن را بر هوش نشان می‌داد، مطابقت دارد. درک اثرات مکمل آهن بر شناخت کودکان و نوجوانان برای طراحی مناسب سیاست‌های هدفمند ضروری بوده و کمبود آن باعث بروز اختلال‌های جدی می‌شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما