ترسیب کربن طرح بین المللی برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است
ترسیب کربن طرح بین المللی برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: پروژه ترسیب کربن یک طرح بین المللی برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است

تیرنگ نیوز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: پروژه ترسیب کربن یک طرح بین المللی برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: پروژه ترسیب کربن یک طرح بین المللی برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.

دکتر اسحاق عطایی با اشاره به اینکه پروژه ترسیب کربن از سال 1395 بصورت نمونه در مناطق هزار جریب بهشهر در سطحی حدود 18 هزار هکتار شروع شده  و در حال اجرا است، افزود:  جذب دی اکسید کربن ، ایفای سهم کشور در جامعه جهانی در خصوص کاهش گازهای گلخانه ای ، افزایش سطح تحت مدیریت و ارتقاء ضریب حفاظتی ، کاهش تخریب عرصه های منابع طبیعی از طریق توانمندسازی جوامع محلی و تضمین معیشت پایدار، بهبود کسب و کار بومی، بالا بردن سطح اقتصاد خانوار روستایی به عنوان اهداف بین الملل، ملی و محلی پروژه ترسیب کربن است.

وی خاطر نشان کرد: محدوده پروژه ترسیب کربن در شهرستان بهشهر  27 روستا مدنظر بوده که فاز اول در 10 روستا در حال اجرا  و در تمامی این 10 روستا کارگاه های آموزشی انجام و گروه های توسعه ای روستاها مشخص و در هر روستا یک صندوق خرد تشکیل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری ادامه داد: از مجموعه این 10 صندوق یک شرکت تعاونی روستایی تشکیل شد که در سطح اداره کل منابع طبیعی استان دارای رتبه بوده و در عملیات های اجرایی و پیمانکاری حوزه ترسیب کربن ار قبیل جنگل کاری ، حفاظت  و عملیات مراقبتی و ….. در حال اجرا پروژه های منابع طبیعی است.

دکتر عطایی گفت: پروژه ترسیب کربن  در صورت اجرای کامل اولاً باعث مشارکت جوامع محلی در پروژه منابع طبیعی و حفظ و حراست منابع طبیعی (جنگل و مرتع) توسط خود مردم می شود و در ادامه باعث کاهش تخریب عرصه و افزایش در آمد روستایی و در نهایت افزایش پوشش گیاهی و جذب بیشتر کربن خواهد بود.

یادآور می شود ترسیب كربن به روند ذخیره كربن موجود در هوا در خاك و گیاهان گفته می‌شود و این روند با جذب دی اكسید كربن توسط كاشت گیاهان و ذخیره كربن از هوا باعث می‌شود كه از میزان كربن كه گازی گلخانه‌ای است كاسته شده و به بهبود كیفیت هوا كمك می‌كند.

كاهش آثار سوء پدیده گرم شدن زمین، ظرفیت سازی جوامع محلی ، توانمند سازی زنان و مردان از لحاظ اقتصادی و فرهنگی،‌ تشكیل و توسعه صندوق های كوچك خرده اعتباری توسط مردم و واگذاری مدیریت آن به خودشان، استفاده از انرژی های نو و در نهایت مشاركت جوامع محلی در مدیریت و احیاء عرصه های منابع طبیعی از اهداف این طرح بین المللی است.

پروژه ترسیب کربن با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، برنامه عمران ملل متحد، تسهیلات جهانی زیست محیطی و مهم تر از همه مردم اجرا می شود و می تواند در رسیدن به سه هدف ملی، محلی و جهانی برای پروژه یاری رسان باشد.

  • منبع خبر : روابط عمومی