تدوین برنامه ارتباط هنرستان ها و صنایع در مازندران
تدوین برنامه ارتباط هنرستان ها و صنایع در مازندران
مسئول هنرستان های آموزش و پرورش مازندران شمار هنرستان های استان را ۳۵۶ واحد ذکر کرد و از تدوین برنامه ارتباط هنرستان ها و صنایع و کارگاه ها برای مهارت آموزی دانش آموزان خبر داد.

تیرنگ نیوز: مسئول هنرستان های آموزش و پرورش مازندران شمار هنرستان های استان را ۳۵۶ واحد ذکر کرد و از تدوین برنامه ارتباط هنرستان ها و صنایع و کارگاه ها برای مهارت آموزی دانش آموزان خبر داد.

عسکر کاظمی با اظهار اینکه یکی از راهکارهای برون رفت از مسائل و مشکلات بیکاری، توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای و کاردانش است، گفت: آموزش و پرورش به عنوان متولی آموزش‌های رسمی در کشور به شمار می‌رود.

وی فرهنگ سازی برای توسعه آموزش‌های مهارتی را از ضرورت‌ها برشمرد و گفت: امسال خوشبختانه استقبال از آموزش‌های مهارتی و هنرستان‌ها در استان افزایش چشمگیری یافته است.

وی با اظهار اینکه در استان مازندرن ۳۵۶ هنرستان فعالیت دارد، گفت: در سال تحصیلی جاری بیش از ۴۸ هزار نفر در سه پایه هنرستان‌ها مشغول تحصیل هستند و ۴۴.۵ درصد دانش آموزان پایه دهم نیز به سمت هنرستان‌ها هدایت تحصیلی شدند.

کاظمی با اظهار اینکه در مجموع ۴۰ درصد دانش آموزان سه پایه تحصیلی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها هدایت شدند، این میزان را فراتر از آمار کشوری دانست و گفت: برای تبیین برنامه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش برنامه‌های کیفیت بخشی طراحی شده است.

مسئول هنرستان‌های آموزش و پرورش مازندران یادآور شد: برنامه‌های آموزشی مبتنی بر تولید، هدایت تحصیلی و توسعه متوازن رشته و شاخه، توسعه آموزش‌ها و ارزشیابی‌های شایستگی محور، افزایش تعامل با شرکا طراحی شده است.

وی با تاکید بر تعامل بیشتر با شرکای هنرستان در قالب ارتباط هنرستان‌ها با صنایع و کارگاه‌ها گفت: بنا است هر کاه و هنرستان به صنعت مرتبط وصل کنیم تا به عنوان شریک مهارتی نسبت به مهارت آموزی دانش آموزان اقدام کنیم.

کاظمی گفت: در حال حاضر با ۱۳۰ مرکز دولتی، غیردولتی، آموزشگاه‌های علمی آزاد و ارگان‌های مختلف همکاری داریم و ۹ هزار دانش آموز در قالب برون سپاری از مهارت‌های این مراکز بهره می‌برند.

  • منبع خبر : مهر