بهترین راه استفاده از خیابان‌ها، ایجاد منفعت عمومی است
بهترین راه استفاده از خیابان‌ها، ایجاد منفعت عمومی است
پارک کردن خودرو در حاشیه خیابان‌ها، به یکی از عوامل نارضایتی عمومی و ایجاد ترافیک تبدیل شده و باید راهکاری برای حل و فصل آن اندیشیده شود.

محمد جویباری، مدیر مسئول تیرنگ:

پارک کردن خودرو در حاشیه خیابان‌ها، به یکی از عوامل نارضایتی عمومی و ایجاد ترافیک تبدیل شده و باید راهکاری برای حل و فصل آن اندیشیده شود.
کارشناسان می‌گویند که بهترین راه استفاده از خیابان‌ها، ایجاد منفعت عمومی در آنهاست.
یکی از مسائل اساسی شهر، کشف فضاهای ازدست‌رفته و بازپس‌گیری آنها به نفع شهر و مردم است.
در این زمینه شورای شهر باید به عنوان بازوی شهردار عمل کند، شورا باید در مورد تامین فضای پارکینگ متناسب با ترافیک جمعیتی ادارات دولتی و بانکها و شرکت‌ها وسواس به خرج دهد و دستگاه‌هایی را که در وسط شهر قرار دارند را وادار به تامین پارکینگ طبقاتی نماید.
البته می توان در یک سرمایه گذاری مشارکت جویانه توسط شرکت‌ها و ادارات مختلف با سهمیه‌بندی متناسب با میزان مراجعات در خیابان‌ها اقدامات ضرب الاجل برای تعریف پارکینگ را داشت.
انتقال ادارات دولتی به خارج از خیابان‌های شلوغ شهر هم باید به عنوان یک هدف استراتژیک و دائمی در شورای شهر تبدیل شود و هر روز به مدیران دستگاه‌ها، شرکت‌ها و حتی برخی از بانک‌هایی که قسمت‌های اداری آنان برای شهروندان تولید مزاحمت می‌کنند باید تذکر داده شود و این تذکرات را با نام و عنوان هم بیان نمود تا تاثیر گذار باشد و از تمام اهرم‌های قانونی برای خلوت سازی فضای متراکم بافت قدیم استفاده نمود.
البته نباید نادیده گرفت که برخی به دلیل ساخت و ساز، پیاده‌رو را به خود اختصاص داده‌اند و عابر پیاده باید به خیابان بیاید و بوق ماشین‌هایی را بشنود که به اعتراض به او بگویند چرا از پیاده‌رو حرکت نمی‌کند! عابر می‌ماند و پیاده‌رویی که اشغال است و بوق‌هایی که برای او به صدا درمی‌آیند و ترافیکی که ایجاد می‌شود!
مردم می‌گویند که مدت‌هاست که در پیاده‌روها احساس امنیت نمی‌کنیم، نه فقط اینکه شاید دوچرخه و موتوری در پیاده‌رو تردد کنند بلکه شاهد رفت و آمد خودروها و پارک شدنشان در پیاده‌روها هم هستیم!