برگزاری دومین جلسه شورای حفاظت اداره کل
برگزاری دومین جلسه شورای حفاظت اداره کل
موسی مقیمی مهر دبیر شورای حفاظت و معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: دومین جلسه شورای حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری با حضور مدیرکل، معاونین امور جنگل و حفاظت، فرماندهی یگان حفاظت، مشاور و رئیس اداره ارزیابی و مدیریت عملکرد، رئیس اداره امور حقوقی و رئیس اداره بهره برداری اداره کل، روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های تابعه، مدیران حوزه و اعضای کارگروه بررسی تعهدات در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

تیرنگ نیوز: به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، موسی مقیمی مهر دبیر شورای حفاظت و معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: دومین جلسه شورای حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری با حضور مدیرکل، معاونین امور جنگل و حفاظت، فرماندهی یگان حفاظت، مشاور و رئیس اداره ارزیابی و مدیریت عملکرد، رئیس اداره امور حقوقی و رئیس اداره بهره برداری اداره کل، روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های تابعه، مدیران حوزه و اعضای کارگروه بررسی تعهدات در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

موسی مقیمی مهر افزود: هر یک از اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و نهایتاً جناب آقای دکتر عطایی مدیرکل محترم، ضمن تشریح و تبیین کامل مباحث حفاظتی، به جمع بندی موارد و مصوبات پرداختند.

دبیر شورای حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، عنوان کرد: روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها باید تا تاریخ معین ذکر شده در جلسه، کلیه احکام قضایی خلع ید و قلع و قمع را اجرا و در جلسه ی آتی گزارش نمایند.

معاون حفاظت و امور اراضی این اداره کل خاطرنشان کرد: شهرستان ها با تشکیل کارگروه نظارتی شامل مسئول واحد حقوقی، مسئول واحد حراست و فرمانده یگان حفاظت شهرستان، به صورت ماهانه از واحدهای منابع طبیعی سرکشی داشته و پرونده ها را در سرجنگلبانی رصد نموده و مراتب را صورت جلسه نمایند و پس از جمع بندی به اداره کل ارسال کنند.

وی ضمن بیان این مطلب که جلسه شورای حفاظت شهرستان با محوریت رئیس شهرستان و با حضور مدیران حوزه، ناظرین و مسئولین واحدها و سایر اعضای ستادی شهرستان به صورت ماهانه برگزار و نتیجه به اداره کل گزارش گردد، گفت: شهرستان های تابعه با محوریت رئیس شهرستان تا جلسه بعدی شورای حفاظت استان، از کلیه معادن حوزه شهرستان( اعم از واریزه کوهی، زغال سنگ و …) بازدید و نتیجه را پس از اقدام قانونی به اداره کل گزارش دهند.

  • منبع خبر : روابط عمومی