برگزاری جلسه مشترک یگان حفاظت محیط زیست و یگان حفاظت منابع طبیعی استان
برگزاری جلسه مشترک یگان حفاظت محیط زیست و یگان حفاظت منابع طبیعی استان
به منظور هماهنگی جهت حفظ منابع طبیعی و انفال و ارائه راهکارهای مناسب و عملی جهت برخورد با متخلفان و قاچاقچیان چوب جنگلی، نشستی در دفتر مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با حضور فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست مازندران و یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد.

تیرنگ نیوز: به منظور هماهنگی جهت حفظ منابع طبیعی و انفال و ارائه راهکارهای مناسب و عملی جهت برخورد با متخلفان و قاچاقچیان چوب جنگلی، نشستی در دفتر مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با حضور فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست مازندران و یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نشریه تیرنگ به نقل روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، به منظور هماهنگی جهت حفظ منابع طبیعی و انفال و ارائه راهکارهای مناسب و عملی جهت برخورد با متخلفان و قاچاقچیان چوب جنگلی، نشستی در دفتر حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران  و با حضور آهنگری فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران و سرهنگ ذکریایی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد.

در این نشست بر پیشگیری و مقابله با آتش سوزی و اطفا حریق، انجام هماهنگی جهت استفاده از بالگرد در مواقع آتش سوزی،  استفاده از ظرفیت سپاه پاسداران و بسیج در حفاظت از منابع طبیعی و اطفا حریق، برگزاری مانور مشترک با مشارکت دستگاههای اجرایی و همچنین برگزاری گشت های شبانه و بازدید از مراکز فروش و عرضه چوب آلات تاکید شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران