برگزاری انتخابات اعضاء هيئت مؤسس شرکت خدماتی شهرك صنعتی شهداي نور
برگزاری انتخابات اعضاء هيئت مؤسس شرکت خدماتی شهرك صنعتی شهداي نور
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: با برگزاري مجمع عمومي شرکت خدماتی شهرك صنعتی شهداي نور (چمستان)، اعضاء جديد هيئت مؤسس اين شركت انتخاب شدند.

تیرنگ نیوز: مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: با برگزاري مجمع عمومي شرکت خدماتی شهرك صنعتی شهداي نور (چمستان)، اعضاء جديد هيئت مؤسس اين شركت انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، ياسر اميني تصريح كرد: واگذاری امور شهرکها و نواحی صنعتی به شرکتهای خدماتی، نقش آفرين بالندگي بخش خصوصي در عرصه اجتماعي صنعت و توليد خواهد بود.

مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: برگزاری انتخابات شركتهاي خدماتي، نمايانگر توانمندي صنعتگران و توليدكنندگان در حفظ، نگهداري و سرعت بخشي اداره امور شهركها و نواحي صنعتي بمنظور عملي شدن تقليل نقش دولت در صنعت، بسيار مؤثر است.

وي بيان داشت: شهرك صنعتي شهداي نور (چمستان) با وسعت 36 هكتار در سال 1371 به تصويب هيئت دولت رسيد كه عمليات عمراني آن نيز در همان سال آغاز شد.

اميني خاطرنشان كرد: تعداد 82 سرمايه گذار در شهرك صنعتي شهداي نور (چمستان) قرارداد منعقد نمودند كه در حال حاضر تعداد 69 واحد بهره بردار با سرمايه گذاري 1285 ميليارد ريال و اشتغال 1419 نفر در اين شهرك صنعتي مشغول فعاليت مي باشند.

در خاتمه، با برگزاری انتخابات، آقایان زلفي، سياوشي، شريفي، شفقيان و اميرصالحي بعنوان اعضاء اصلي و رضايي و قويدل بعنوان اعضاء علي البدل و نوابي نيز بعنوان بازرس هيئت مؤسس شرکت خدماتی شهرك صنعتي شهداي نور (چمستان) انتخاب شدند.

  • منبع خبر : روابط عمومی