برگزاري انتخابات اعضاء جديد هيئت مؤسس شرکت خدماتی ناحيه صنعتی درونكلا شرقي
برگزاري انتخابات اعضاء جديد هيئت مؤسس شرکت خدماتی ناحيه صنعتی درونكلا شرقي
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بيان داشت: در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي بمنظور واگذاري قسمتي از اختيارات دولت به بخش خصوصي و مطابق دستورالعملهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در اجرايي نمودن اين قانون، با برگزاري مجمع عمومي شرکت خدماتی ناحيه صنعتي درونكلا شرقي، انتخابات اعضاء جديد هيئت مؤسس اين شركت انجام شد.

تیرنگ نیوز: مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بيان داشت: در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي بمنظور واگذاري قسمتي از اختيارات دولت به بخش خصوصي و مطابق دستورالعملهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در اجرايي نمودن اين قانون، با برگزاري مجمع عمومي شرکت خدماتی ناحيه صنعتي درونكلا شرقي، انتخابات اعضاء جديد هيئت مؤسس اين شركت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، ياسر اميني گفت: بر اساس سياستهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، واگذاری امور حفظ و نگهداري شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصي، مي تواند به اخذ تصميمات در اداره بهتر امور صنعت كمك شاياني نمايد.

مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بيان داشت: برگزاری انتخابات شركتهاي خدماتي، در ايجاد انگيزه حضور مؤثرتر جهادگران عرصه صنعت، بمنظور تعيين آينده درخشان كارآفرينان و توليدگران، بسيار حائز اهميت است.

اميني افزود: ناحيه صنعتي درونكلا شرقي با وسعت 11 هكتار در سال 1374 به تصويب هيئت دولت رسيد كه عمليات انتقال آن از سازمان جهاد به شركت شهركهاي صنعتي استان نيز در سال 1386 انجام شد.

وي اذعان داشت: تعداد 16 سرمايه گذار در ناحيه صنعتي درونكلا شرقي قرارداد منعقد نموده و در حال حاضر تعداد 8 واحد بهره بردار با سرمايه گذاري 148 ميليارد ريال و اشتغال 105 نفر در اين ناحيه صنعتي مشغول فعاليت مي باشند.

در پايان، با برگزاری انتخابات، آقایان صادق طيبي، حبيب اله طيبي، رضا آقاجاني، ضرغام نبي پور و اميد طيبي بعنوان اعضاء اصلي و خانم سوگند طيبي و آقاي رضا بابايي بعنوان اعضاء علي البدل و آقاي حسين رمضان نژاد نيز بعنوان بازرس هيئت مؤسس شرکت خدماتی ناحيه صنعتي درونكلا شرقي انتخاب شدند.

  • منبع خبر : روابط عمومی