با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وضعیت و ظرفیت تولید نهال نهالستان های استان های چهارگانه شمال کشور مورد بررسی قرار گرفت

تیرنگ نیوز: با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وضعیت و ظرفیت تولید نهال نهالستان های استان های چهارگانه شمال کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست گفت: به علت تغییرات و نوسانات اقلیمی 17 کشور در دنیا در سال 2040 با بحران شدید خشکسالی مواجه می شوند که کشورمان ایران نیز دراین میان قرار دارد.

دکتر عباسعلی نوبخت ضمن بیان تاکید ریاست محترم جمهور و وزیر محترم جهاد کشاورزی در اجرای طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال افزود: ما به عنوان دستگاه متولی، یک میلیارد اصله نهال در چهار سال تولید می کنیم و برای این هدف باید از تمام ظرفیت نهالستانها استفاده کنیم.

ایشان افزود: با توجه به در پیش رو بودن تغییرات اقلیمی و گرم شدن و کاهش بارندگی، گونه هایی باید انتخاب شود که مناسب مناطق در آینده باشد و برای آنکه مهاجرت اکولوژیکی در 20 سال آینده در مناطق مختلف کشورمان نداشته باشیم لازمست از تمام توان و ظرفیت هایمان در عملی کردن تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال استفاده نماییم.

دکتر عباسعلی نوبخت با اشاره به اینکه امنیت زیستی حلقه اتصال امنیت ملی و امنیت غذایی است، تاکید کرد: ما حافظ امنیت زیستی کشورمان هستیم و همه مان باید در خدمت پوشش گیاهی هم جنگل و هم مرتع باشیم.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن توجه ویژه به استفاده از تمام ظرفیت های موجود در استان ها برای تحقق این طرح گفت: میزان امکانات، تجهیزات، نیرو، اعتبار و همه نیازمندیها در راستای اجرای این طرح ملی را شناسایی و موانع کاهنده سرعت اجرای طرح را برطرف نماییم.

دکتر نوبخت خاطرنشان کرد: برای دستیابی به تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال در طول چهار سال در کشور لازم است از تمام ظرفیت ها و همکاری های شهرداریها، شهرکهای صنعتی، راه و شهرسازی حتی توان بخش خصوصی و سرمایه گذاریها در این بخش به مفهوم حبه و کمک به طبیعت ایران بهره مند شد.

در ادامه جلسه هر یک از مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانهای چهار گانه شمال کشور(گیلان، نوشهر، ساری و گلستان) به بیان وضعیت نهالستانها ، ظرفیت تولید نهال و نیازمندیهایشان برای تحقق این طرح پرداختند.

بعد از پایان جلسه دکتر نوبخت بهمراه مدعوین جلسه از مرکز نهالستان کلوده بازدید کردند.

بررسی نهالستان های استان های چهارگانه شمال کشور در راستای اجرای طرح نهضت جهادی، تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال در چهار سال در کشور با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور،معاونت امور جنگل سازمان، مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان های چهارگانه شمال کشور، مدیر کل دفتر جنگلداری سازمان و مدیر کل دفتر جنگلکاری ، پارکها و ذخیره گاههای جنگلی سازمان و مجری طرح و معاونین مدیران کل و تعدادی تولید کننده نهال وکارشناسان و گروه خبری صدا و سیمای مرکز مازندران در مرکز بذر جنگلی در کلوده شهرستان آمل برگزار شد.

یادآور می شود 126 نهالستان با مساحت 2861 هکتار در سطح کشور موجود است که 22 نهالستان با مساحت 708 هکتار در استانهای شمالی قرار دارند.

  • منبع خبر : روابط عمومی