بررسی زوایای پنهان ضرب و شتم معلولان
بررسی زوایای پنهان ضرب و شتم معلولان
پخش فیلمی از ضرب و شتم معلولان آنقدر دلخراش بود که در مدت کوتاهی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت.

تیرنگ، دکتر عرفان قادری استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم جنایی:
پخش فیلمی از ضرب و شتم معلولان آنقدر دلخراش بود که در مدت کوتاهی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت. بزه‌دیدگی معلولان رویدادی است که هرزگاهی در کشور رخ می دهد به همین جهت پیش بینی سازوکارهای لازم برای افراد ناتوان که بتواند به اعمال خشونت بار نسبت به خود اعتراض کنند، نقش پررنگ بهزیستی ، مددکاران اجتماعی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هرچه بیشتر به منصه ی ظهور خواهد رسید.
نظر سیاست جنایی تقنینی در اینباره بدین گونه است ؛ اگر شخص به سبب وظیفه قانونی یا قراردادی که دارد، در اجرای وظایفی اهمال کند یا به عمد باعث آزار و اذیت فرد تحت سرپرستی شود، مطابق با عمومات حقوقی، مجازات و محکوم خواهد شد. ماده ۷۱ آیین دادرسی کیفری اذعان دارد در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‌دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
در همین راستا به بررسی معلول آزاری و راهکارهای مقابله با آن می پردازیم:
هر گونه رفتار که باعث آزار در فرد معلول شود معلول آزاری خطاب می‌شود که انواع مختلفی دارد
لازم به ذکر است که معلول آزاری پس از کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری در رتبه چهارم خشونت نسبت به اقشار آسیب پذیر قرار دارد.
انواع معلول آزاری :
فیزیکی : که عموما در آسایشگاه‌های نگهداری از معلولین ممکن است توسط پرسنل رخ دهد یا گاها این آزار توسط نزدیکان و افراد خانواده فرد دچار معلولیت صورت می‌گیرد
معمولا آزارهای جنسی در دخترانی که از هر لحاظ دارای معلولیت می‌باشند بسیار شایع است.
کلامی: توهین و تحقیر و همچنین می‌تواند در بروز دادن احساس ترحم و دلسوزی‌های کاذب در زمان مواجهه با این افراد باشد
عدم دسترسی به خدمات عمومی: عدم وجود امکانات اجتماعی فرهنگی و حمل و نقل و سایر موارد می باشد.
برای مثال در سطح شهر، معابر عمومی و نیز امور حمل و نقل امکانات ویژه‌ای برای این افراد در نظر گرفته نشده است
عدم دسترسی به کار: در قریب به اتفاق موارد فراخوان‌های استخدام افراد در ادارات و ارگانهای مختلف، یکی از نکاتی که در ابتدای امر بدان اشاره مستقیم و تاکید می‌گردد عدم داشتن هرگونه معلولیت و ناتوانی جسمی-حرکتی است!
راهکارهای پیشگیری از معلول آزاری :
آشنایی با حق و حقوق افراد دارای معلولیت و شناخت حقوق آنها و احترام به این افراد
همچنین حمایت از افراد دچار معلولیتهای جسمی و حرکتی و پذیرش آنها به عنوان یک انسان عادی و دارای توانمندی و استعدادهای متفاوت
آگاه سازی جامعه نسبت به معلول آزاری، و تغییر نگرش نادرست نسبت به آنان بالا بردن میزان مشارکت افراد دچار معلولیت در تمامی حوزه‌های اجتماعی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و غیره استقرار دائم نماینده سازمان بهزیستی در مراکزشبانه روزی به خصوص مراکز شبانه روزی خاص بعنوان ناظر ایجاد فوری و بدون فوت وقت پایگاه‌مانیتورینگ(نظارت مرکزی و از راه دور) و ترسیم نظارت سیستماتیک توسط سازمان بهزیستی کشور سوء پیشینه، سلامت روان و عدم الودگی به هرنوع اعتیاد در بین شاغلان در مراکز در هر سطحی به صورت مرتب و دقیق رصد گردد.
توانمند سازی:
تخصيص سهمیه استخدام در ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف همچنین مستقل نمودن افرادِ دچار معلولیت و عدم وابستگی آنها به کمک دیگران در انجام امورات روزمره، کلیه فعالیتهای اجتماعی توجه ویژه به مبحث مغفول مانده ی مناسب سازی اماکن شهری، پارک‌ها، ادارات و سازمان‌های محل تردد این افراد از اساسی ترین عوامل توانمندسازی افراد دچار معلولیت می باشد
پیش بینی سازو کارهای لازم برای فرد معلول که بتواند به اعمال خشونت بار نسبت به خود اعتراض کند
نقش پررنگ مددکار اجتماعی و اورژانس اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از معلولان مربوط به دختران کم توان ذهنی؛ این درحالی است که این افراد رفتارهای جنسی را آسیب و تعرض به خود تلقی نکرده و درکی از آن ندارند.