بدترین آفت بخش تولید پیش بینی قیمت بازار است
بدترین آفت بخش تولید پیش بینی قیمت بازار است
مومنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌وگو با تیرنگ با بیان اینکه مسائل و مشکلات فراوانی در بخش کشاورزی وجود دارد که این سازمان با تمام توان در حال پیگیری موضوعات است، در خصوص قیمت برنج گفت: در مورد بازار بدترین آفت بخش تولید پیش بینی قیمت بازار است

تیرنگ:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نظر دارد در راستای تحقق شعار سال، استفاده از مشارکت مردمی را سرلوحه امور خود قرار دهد که در این راه نیازمند سازماندهی نظام‌های مردم نهاد مانند اتحادیه‌ها و نظام‌های صنفی است و کمک ائمه جماعات بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
مومنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌وگو با تیرنگ با بیان اینکه مسائل و مشکلات فراوانی در بخش کشاورزی وجود دارد که این سازمان با تمام توان در حال پیگیری موضوعات است، در خصوص قیمت برنج گفت: در مورد بازار بدترین آفت بخش تولید پیش بینی قیمت بازار است نگاه ما این است که قیمت باید در یک فضای توافقی و منطقی متناسب با سود تولید کننده اصلی و متضمن قدرت خرید خریدار نهایی باشد.
بابک مؤمنی با بیان اینکه باید قیمت برنج متناسب با سایر قیمت اقلام و سایر بخش‌های اقتصاد کشور و قیمت تمام شده محصول باشد، افزود: البته کاری که ما باید انجام دهیم این است فاصله تولید و مصرف را کمتر و شفاف سازی کنیم و محصولی که تولید کننده اصلی از مزرعه خارج می‌کند با کمترین مباشرت به دست تولید کننده اصلی برسانیم.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: برای تولید سال جاری برنامه ما تحقق این هدف با همکاری سازمان تعاون روستایی، اتاق اصناف کشاورزی و مجموعه تولیدکنندگان برنج در کشور است.