با انتخابات شرکتهاي خدماتی فعاليتهاي صنعتگران در مسير توسعه توليدات نهادينه خواهد شد
با انتخابات شرکتهاي خدماتی فعاليتهاي صنعتگران در مسير توسعه توليدات نهادينه خواهد شد
در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، با تشكيل مجمع عمومي شرکت خدماتی ناحيه صنعتي البرز تنكابن، انتخابات اعضاء جديد هيئت مديره اين شركت برگزار شد.

تیرنگ نیوز: در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، با تشكيل مجمع عمومي شرکت خدماتی ناحيه صنعتي البرز تنكابن، انتخابات اعضاء جديد هيئت مديره اين شركت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، ياسر اميني بيان داشت: براساس اصل 44 قانون اساسي، امور حفظ و نگهداري شهركها و نواحي صنعتي مطابق سياستهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، با انجام انتخابات به اعضاء منتخب هيئت مديره شركتهاي خدماتي محول مي شود.

مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: با برگزاري انتخابات شركتهاي خدماتي، فعاليتهاي صنعتگران در مسير توسعه و كيفيت توليدات و كارآفريني بهتر، نهادينه خواهد شد.

اميني ادامه داد: ناحيه صنعتي البرز تنكابن با وسعت 9 هكتار در سال 1373 به تصويب هيئت دولت رسيد و عمليات عمراني آن نيز در سال 1386 با انتقال از جهاد به شركت شهركهاي صنعتي، انجام شد.

وي تصريح كرد: تعداد 28 سرمايه گذار در ناحيه صنعتي البرز تنكابن قرارداد منعقد نموده اند كه با به بهره برداري رسيدن تعداد 20 واحد با حجم سرمايه گذاري 819 ميليارد ريال، براي تعداد 415 نفر در اين ناحيه صنعتي اشتغال ايجاد شده است.

در ادامه، با برگزاری انتخابات، آقایان نيك فرجام، مشهدي، اسعديان، محمدي و غنمي بعنوان اعضاء اصلي و عليجاني و حلاجيان بعنوان عضو علي البدل و شريعتي نيز بعنوان بازرس هيئت مديره شرکت خدماتی ناحيه صنعتي البرز تنكابن انتخاب شدند.

  • منبع خبر : روابط عمومی