بازدید و ارزیابی ایستگاه تقویت فشار گاز قلعه جیق توسط مدیر دیسپچینگ شركت ملی گاز ایران
بازدید و ارزیابی ایستگاه تقویت فشار گاز قلعه جیق توسط مدیر دیسپچینگ شركت ملی گاز ایران
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با حضور در ایستگاه تقویت فشار گاز قلعه جیق در منطقه 9 عملیات انتقال گاز سامانه اندازه گیری این تاسیسات را مورد ارزیابی قرار داد.

تیرنگ نیوز: مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با حضور در ایستگاه تقویت فشار گاز قلعه جیق در منطقه 9 عملیات انتقال گاز سامانه اندازه گیری این تاسیسات را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، محمدرضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز با حضور محی الدین مفخمی سرپرست منطقه 9 و هیئت همراه از مراحل تعمیر واحد سوم کمپرسور تاسیسات تقویت فشار گاز قلعه جیق و همچنین دستگاه اندازه گیری پورتابل اولتراسونیک نصب شده در این تاسیسات بازدید به عمل آورد و در ادامه با حضور در ایستگاه اندازه گیری گاز قلعه جیق شرایط عملیاتی این ایستگاه را مورد ارزیابی قرار داد و رهنمودهای لازم را در ارتباط با تجهیز و راه اندازی سامانه اندازه گیری این ایستگاه ارائه کرد.

جولایی در ادامه با حضور در نقطه صفر مرزی در سنگر تپه در جریان موقعیت ایستگاه اندازه گیری گاز چالایوک نیز قرار گرفت. از همکاری و تعامل منطقه 9 عملیات انتقال گاز جهت پایداری گاز و مدیریت شبکه در پیک مصرف در شمال کشور قدردانی کرد.

در این بازدید محی الدین مفخمی سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز با ارائه گزارشی از اقدامات منطقه جهت انتقال پایدار گاز در استان های شمالی جهت مواجهه با بحران های احتمالی و عبور از فصل سرما خبر داد.

  • منبع خبر : روابط عمومی