اميني مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از 3 شهرك صنعتي امامزاده عبداله، جمشيدآباد و بابكان شهرستان آمل و تعدادي از واحدهاي توليدي مستقر در اين شهركها بازديد كرد.

تیرنگ نیوز: اميني مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از 3 شهرك صنعتي امامزاده عبداله، جمشيدآباد و بابكان شهرستان آمل و تعدادي از واحدهاي توليدي مستقر در اين شهركها بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، ياسر اميني با هدف بررسي پروژه هاي عمراني و زيرساختهايي نظير روكش آسفالت معابر، اجراي تأسيسات ساختمان كسب و كار شهرك صنعتي امامزاده عبداله، تكميل ساختمان اداري شهرك صنعتي بابكان و بررسي ظرفيت توسعه شهركها، از اين 3 شهرك صنعتي و تعدادي از واحدهاي توليدي مستقر در آنها بازديد كرد.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران در اين بازديد گفت: صنعتگران عزيز كه با مشكلات فراوان ناشي از تحريمها، دست و پنجه نرم كرده اند، بايد با مديريت جهادي خويش، در اين عزم ملي حضور فعال داشته باشند تا توسعه اقتصادي و فرهنگ صحيح توليد را نهادينه كنند.

اميني اظهار داشت: شهرستان آمل بعنوان يكي از شهرهاي صنعتي برتر استان مازندران، داراي ظرفيتهاي فراواني بوده كه با توجه به اين ظرفيتها، بايد از تمام فرصتها بيشترين استفاده را نمود.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران افزود: شهرك صنعتي امامزاده عبداله آمل 92 هكتار وسعت دارد و در سال 1371 به تصويب هيئت دولت رسيده و در همان سال نيز عمليات عمراني آن آغاز شد و 239 قرارداد با سرمايه گذاران منعقد نموده كه 215 واحد توليدي با حجم سرمايه گذاري 13491 ميليارد ريال به بهره برداري رسيده اند و براي 8327 نفر نيز اشتغال فراهم شده است.

وي بيان داشت: شهرك صنعتي جمشيدآباد آمل 27 هكتار وسعت دارد و در سال 1378 به تصويب هيئت دولت رسيده كه در همان سال عمليات عمراني آن آغاز شد و 56 قرارداد با سرمايه گذاران منعقد نموده كه 43 واحد توليدي با حجم سرمايه گذاري 1929 ميليارد ريال به بهره برداري رسيده و براي 625 نفر نيز اشتغال فراهم شده است.

اميني تصريح كرد: شهرك صنعتي بابكان آمل نيز 21 هكتار وسعت دارد و در سال 1383 به تصويب هيئت دولت رسيده و در همان سال نيز عمليات عمراني آن آغاز شد و با انعقاد 50 قرارداد با سرمايه گذاران، تعداد 44 واحد توليدي با حجم سرمايه گذاري 1066 ميليارد ريال به بهره برداري رسيده اند كه براي 967 نفر اشتغال فراهم شده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی