بابل میزبان زباله‌های بیمارستانی!
 بابل میزبان زباله‌های بیمارستانی!
شهروند خبرنگار روزنامه تیرنگ در گفت‌وگو با ما با بیان اینکه زباله عفونی بیمارستان‌ها در سطح شهر و نیز سطل آشغال‌های شهرستان بابل رها می‌شود از پیامدهای این موضوع و مشکلاتی که برای سلامت شهروندان ایجاد می‌کند گفت.

تیرنگ:

شهروند خبرنگار روزنامه تیرنگ در گفت‌وگو با ما با بیان اینکه زباله عفونی بیمارستان‌ها در سطح شهر و نیز سطل آشغال‌های شهرستان بابل رها می‌شود از پیامدهای این موضوع و مشکلاتی که برای سلامت شهروندان ایجاد می‌کند گفت.

احمدی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، دفع پسماندهای بیمارستانی و مراكز بهداشتی و درمانی در این استان نیازمند مدیریت اصولی هستیم، اظهار کرد: پسماندهای بیمارستانی بویژه در زمان معیوب بودن دستگاههای امحای زباله بیمارستانها، همراه با پسماندهای عادی دفع می‌شوند كه این موضوع درصورت نبود مدیریت صحیح و اصولی باعث ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و زمینه ساز انتقال عوامل میكروبی می‌شود.

 

* دفن پسماندهای بیمارستانی و عفونی به شیوه‌های کنونی پیامدهای جبران ناپذیری دارد

شبنم دلفان آذری پروفسور مدیریت و مدل سازی محیط زیست و تغییر اقلیمی در گفت وگو با ما با بیان اینکه دفن پسماندهای بیمارستانی و عفونی، علاوه بر آلودگی‌های زیست محیطی و آب‌های زیرزمینی، خطر گسترش برخی از بیماری‌ها را در پی دارد، افزود: دفن پسماندهای بیمارستانی و عفونی به شیوه‌های کنونی رایج در استان و بالطبع در کشور می‌تواند عواقب و پیامدهای جبران ناپذیری برای سلامت انسان، محیط زیست به دنبال داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر پسماندهای عفونی مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان‌ها، مطب‌ها و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و مراکز درمانی، داروخانه‌ها و دندانپزشکی‌ها با زباله‌های شهری در دل جنگل‌های زیبای هیرکانی دپو می‌گردد و به این علت مخلوط کردن پسماندهای شهری و بیمارستانی تهدیدی برای بهداشت شهروندان و کارکنان بخش خدمات شهری شهرداری‌ها و سازمان‌های مدیریت پسماند است که با این قبیل پسماندها درتماس هستند و نتیجه آن مخاطره بر بهداشت و سلامت مردم است که سونامی سرطان و بیماری‌های پوستی و تنفسی در استان‌های شمالی نتیجه این فرایند است و ظهور این مرحله از دیدگاه زیست محیطی به معنای واقعی فاجعه و بحران زیست محیطی بوده که نیازمند مدیریت و دستورالعمل فوری است.

سفیر سبز خاورمیانه ادامه داد: بر طبق قانون، مدیریت پسماندهای ویژه مانند پزشکی و عفونی با تولید کننده است و وظیفه وزارت بهداشت، تأمین و حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه و لزوم اجرای قوانین مرتبط برای آن است، همچنین در حوزه سلامت مدیریت پسماندها باید دارای هدف کاهش ریسک بوده و به حداقل رساندن آن باشد.

وی تصریح کرد: این به معنای این است که عدم مدیریت صحیح زباله‌های پزشکی و بیمارستانی و عفونی عموم مردم را معرض خطر قرار می‌گیرند و بلکه موجب آلودگی نگران‌کننده محیط زیست می‌شود و می‌توانند از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم، منجر به آلودگی خاک، آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی شوند و تهدیدی برای سلامت جامعه باشند. به‌همین‌دلیل، نحوه مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی، از اهمیت بسیار بالایی برای جوامع برخوردار است.

* درمانگاه‌های خصوصی زباله‌های عفونی را به صورت مخفیانه در سطح شهر پخش می‌کنند

معاون خدمات شهری شهرداری بابل بیان داشت: برخی از درمانگاه‌های خصوصی این زباله‌های عفونی را به صورت مخفیانه در سطح شهر پخش می‌کنند.

مهدی حیدری اظهارداشت: این مراکز درمانی به خاطر اینکه فاقد فعالیت دستگاه مخصوص جمع آوری زباله‌های عفونی هستند هر از چند گاهی این زباله‌ها را در سطح شهر دور می‌ریزند.

وی ادامه داد: انتظار ما این است نظام پزشکی شهرستان بابل که متولی ساماندهی این امر است جدی تر به این مساله ورود کند.

این مقام مسوول تصریح کرد: زباله‌های عفونی ریخته شده در پارکینگ خودرو در کنار ساختمان شورای شهر بابل جمع آوری شد.