این عملکرد قابل دفاع نیست
این عملکرد قابل دفاع نیست
گوهردهی چهار سال رییس هیات پزشکی ورزشی بود و در انتخابات باخت که این موضوع نشان می‌دهد حتی افرادی که گوهردهی در مجمع به آنها حکم داده بود به او رای ندادند.

تیرنگ:
تیرنگ:
با حضور دکتر اردیبهشت دبیرکل فدراسیون پزشکی ورزشی، علی رجبی مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران و دیگر اعضای مجمع، انتخابات ریاست هیات پزشکی ورزشی استان مازندران برگزار شد و «دکتر یحیی صالح طبری» با کسب ۹ رای از ۱۵ رای ماخوذه، توانست به عنوان رئیس «هیات پزشکی ورزشی استان مازندران» انتخاب شود.
دکتر «فرزاد گوهردهی» دیگر کاندیدای این مجمع بود که با عملکرد مردودی که داشت بازنده این انتخابات شد.
او البته در مدتی که در سمت مدیرکل بهزیستی مازندران بود هم عملکرد مناسبی نداشت و ضعف‌های مدیریتی او سبب مشکلات متعدد شده بود.
آمار بالای طلاق، نداشتن برنامه حمایتی درست و مبتنی بر اصول در حمایت از خانواده‌های تحت پوشش، آمار بالای معتادان متجاهر، استفاده از افراد ضعیف در پست‌های مدیریتی و… تنها بخشی از ضعف‌های گوهردهی در مدت مسئولیتش در بهزیستی بود که امروز خود را نشان داده است و این مسئله حکایت از ضعف مدیریتی او دارد.
آنچه مسلم است او در مدت تصدی در این سمت مدیر توانمندی نبود و در صورت انتخاب مجدد به عنوان ( رئیس هیات پزشکی ورزشی مازندران) نمی‌توانست در راستای اهداف هیات پزشکی ورزشی استان مازندران منشأ خدمات ارزنده باشد.

البته نباید نادیده گرفت شاید دلیل حضور او به عنوان رییس هیات پزشکی ورزشی در گذشته این بود که او از نزدیکان حبیب و مجید حسین زادگان بود و به همین دلیل توانسته بود به این کرسی برسد.

متاسفانه بزرگ‌نمایی‌ عملکرد _نداشته او_ در مدت مسئولیت امروز گریبان استان را گرفته و قابل دفاع نیست.
شایان ذکر است گوهردهی چهار سال رییس هیات پزشکی ورزشی بود و در انتخابات باخت که این موضوع نشان می‌دهد حتی افرادی که گوهردهی در مجمع به آنها حکم داده بود به او رای ندادند.