اهل معامله نیستیم
اهل معامله نیستیم
هر سال زمستان که می‌شود حسی نوستالژیک نهیب می‌زند که چند خطی را برای خودمان بنویسم و به خود و مخاطب بگویم که یک سال بزرگ تر شدیم و صد البته وظایف‌مان سنگین تر.

الهام دهقان، سردبیر و جانشین مدیر مسئول:
هر سال زمستان که می‌شود حسی نوستالژیک نهیب می‌زند که چند خطی را برای خودمان بنویسم و به خود و مخاطب بگویم که یک سال بزرگ تر شدیم و صد البته وظایف‌مان سنگین تر.
اکنون نهال نه سال پیش ما بار داده است، در این نه سال تاثیر گذاری ما بر فضای سياسی، اجتماعی، فرهنگی و… استان پنهان نبود. در این مسیر گاه انتقاد کردیم،گاه با لبخندی گذشتيم،گاه فرياد زديم، عصبانی شديم، تشويق كرديم و حتی گاه تهديد شديم و پله‌های دادگاه را دو تا یکی طی کردیم، اما هر چه نوشتيم -تلخ يا شيرين- برای بزرگی و آبادانی سرزمين مان بود و هیچگاه منافع شخصی را بر منافع مردم ترجیح ندادیم و اولویت ما مردم بوده، هست و خواهد بود، اهل معامله نبودیم و نخواهیم بود.
در این راه اولویت اول ما صدای مردم بودن، صادق بودن و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و این مسئله را در عمل هم نشان دادیم گواه این مسئله فعالیت شهروند خبرنگاران ما و ارسال سوژه‌های مردمی و حجم بالای آن در این رسانه است.
در واقع هدف ما اطلاع رسانی شفاف و بی واسطه‌ و مردمی بودن است.
در این مسیر همکارانی داشتیم که ما را یاری کردند تا سرپا بمانیم که بر خود لازم می‌دانم از آنها تشکر کنم.
در پایان یک جمله را سر لوحه خود قرار می‌دهیم هستیم بر آن عهد که بستیم.