اهالی تیله نو گلوگاه از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند می شوند
اهالی تیله نو گلوگاه از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند می شوند
مدیر عامل آبفا مازندران گفت: به زودی ۱۶۴۱ نفر از جمعیت روستای تیله نو شهرستان گلوگاه از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی پایدار برخوردار می شوند.

تیرنگ نیوز: مدیر عامل آبفا مازندران گفت: به زودی ۱۶۴۱ نفر از جمعیت روستای تیله نو شهرستان گلوگاه از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی پایدار برخوردار می شوند.

مهندس بهزاد برارزاده با اشاره به اتمام عملیات آبرسانی به روستای تیله نو گلوگاه اظهار داشت: با حفر و تجهیز یک حلقه چاه و لوله گذاری خط انتقال به طول ۵.۲ کیلومتر به زودی شاهد بهره مندی ۱۶۴۱ خانوار این روستا از آب شرب سالم پایدار خواهیم بود.

وی اعتبار هزینه شده برای این طرح آبرسانی را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بیان کرد.