انعقاد تفاهم نامه اداره کل منابع طبیعی مازندران با صدا و سیمای مرکز استان
انعقاد تفاهم نامه اداره کل منابع طبیعی مازندران با صدا و سیمای مرکز استان

تیرنگ نیوز: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران در راستای همکاری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت تفاهم نامه امضاء کردند. در این مراسم معاون سازمان بسیج اساتید کشور و روسای اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردم و روابط عمومی اداره کل حضور داشتند. لباس همیار طبیعت […]

تیرنگ نیوز: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران در راستای همکاری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت تفاهم نامه امضاء کردند.

در این مراسم معاون سازمان بسیج اساتید کشور و روسای اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردم و روابط عمومی اداره کل حضور داشتند.

لباس همیار طبیعت نیز از طرف مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری به مدیرکل صداو سیمای مرکز مازندران و معاون سازمان بسیج اساتید کشور اهداء شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی