اقدام شجاعانه رئیس علوم پزشکی مازندران در تغییر قائم مقام سابق معاون درمان در حوزه سلامت روان و اعتیاد
اقدام شجاعانه رئیس علوم پزشکی مازندران در تغییر قائم مقام سابق معاون درمان در حوزه سلامت روان و اعتیاد
انتصاب قائم مقام سابق معاون درمان در حوزه سلامت روان و اعتیاد با توجه به اینکه او از نزدیکان ودستیار حسین زادگان(استاندار سابق) بود و همچنین عملکرد ضعیفی در دوران مسئولیت داشت از همان ابتدا با انتقادهایی همراه بود

تیرنگ:

انتصاب قائم مقام سابق معاون درمان در حوزه سلامت روان و اعتیاد با توجه به اینکه او از نزدیکان ودستیار حسین زادگان(استاندار سابق) بود و همچنین عملکرد ضعیفی در دوران مسئولیت داشت از همان ابتدا با انتقادهایی همراه بود که با گذشت زمان مشخص شد این انتقادها چندان بی‌راه نبوده است.
او در دوران مسئولیت با بی تدبیری، حوزه سلامت روان و اعتیاد را تا لبه پرتگاه سقوط به پیش راند.
بر کسی پوشیده نیست که  به لحاظ آماری هرچه اعتیاد گسترده‌تر باشد متقاضی برای ترک اعتیاد هم بیشتر می‌شود و از سوی دیگر، مراکز ترک اعتیاد هم افزایش می‌یابند. با وجود این باید به یاد داشته باشیم مراکز ترک اعتیاد علاوه بر اینکه فضایی برای ترک اعتیاد هستند محلی برای درآمد مالی صاحبانشان هم محسوب می‌شوند، بنابراین سازمان بهزیستی، علوم پزشکی و هر مرجع دیگری که مسئول ایجاد مراکز ترک اعتیاد است باید اولاً با دقت تمام و بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای لازم اقدام به صدور مجوز تأسیس کند و از سوی دیگر افرادی که موفق به دریافت مجوز تأسیس می‌شوند باید طبق معیارهای تعریف شده فعالیت داشته باشند.
کسی که به سوءمصرف موادمخدر مبتلاست بیمار است و بیمار هم برای درمانش نزد پزشک و متخصص می‌رود، پس ما نباید نگاهی ساده به موضوع داشته باشیم. در واقع نباید هرکسی به‌سادگی وارد حوزه ترک اعتیاد شود و فعالیت کند، چون ترک اعتیاد یک کار کاملاً تخصصی است و اگر مرکز ترک اعتیادی توانایی لازم را برای مدیریت و اجرای برنامه‌های ترک اعتیاد نداشته باشد اوضاع کسانی که برای درمان خود به آنجا پناه می‌برند بدتر هم می‌شود.
متاسفانه در علوم پزشکی مازندران در گذشته به شایسته سالاری توجه نشد و نتیجه آن ضعف‌هایی بود که در دوران قائم مقام سابق معاون درمان می‌بینیم.
چند روز گذشته شاهد اقدام شجاعانه مدیرکل علوم پزشکی مازندران در راستای فساد ستیزی در دولت مردمی در تغییر او بودیم که این مسئله یک گام بزرگ رو به جلو است.