صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد جویباری

موبایل : 09116313035

تلفکس: 01133264043

ایمیل: tirang.khazar@gmail.com

آدرس دفتر: ساری- میدان شهدا- جنب بانک ایران زمین- کوچه شهید خورشیدی : 4817714138

اینستاگرام : tirang_newspaper     ,        tirang_tv

تلگرام : tirang@