ادب مرد به ز دولت اوست
ادب مرد به ز دولت اوست
امام علی(ع) در مکاتبه با فرمانداران و استانداران خود، آنها را نسبت به رعایت حقوق اجتماعی مردم سفارش می کرد و از نظر اخلاق اجتماعی، مسئولان نظام را به مردم داری، ابراز محبت و لطف نسبت به رعیّت و مردم، دستور می داد.

محمد جویباری، مدیر مسئول تیرنگ:

امام علی(ع) در مکاتبه با فرمانداران و استانداران خود، آنها را نسبت به رعایت حقوق اجتماعی مردم سفارش می کرد و از نظر اخلاق اجتماعی، مسئولان نظام را به مردم داری، ابراز محبت و لطف نسبت به رعیّت و مردم، دستور می داد.

از طرفی رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان  با توصیه مؤکد برای از دست ندادن ویژگی «نشست و برخاست و تواضع در مقابل مردم»، افزودند: البته این مسئله با دادن وعده‌های غیرقابل تحقق کاملا متفاوت است.

در روزهای گذشته فیلم کوتاهی از رفتار عجیب و دور از ادب یکی از نمایندگان مجلس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. علیرضا منادی سفیدان نماینده برخی شهرهای استان آذربایجان شرقی که مردمانش به اخلاق و آداب‌دانی شهره‌ هستند در یک جلسه دیدار مردمی در کمتر از دو دقیقه انواع و اقسام رفتارهای خلاف شأن حضور در جمع را از خود بروز داد.

این نماینده با رفتارهایی همچون دست کردن در دهان و تمیز کردن دندان‌ها، خوردن تنقلات، باد زدن خود، لم دادن و بی‌توجهی به مخاطب، اینگونه نشان داد که گویا نه تنها قصدی برای گوش دادن به سخنان آن فرد ندارد که حتی احترام او و مردمی را که در اطراف میزش ایستاده بودند ضروری ندیده است. گویا این نماینده نمی‌داند گوش دادن اگر مهم‌تر از گفتن نباشد، قطعا کم‌اهمیت‌تر از آن نیست. گوش دادن به سخنان دیگران آدابی دارد که باید رعایت کرد.

این نماینده طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئول است و همچنین طبق اصل ۶۷ قانون اساسی هنگام شروع به کار مجلس قسم یاد کرده که پایبند به حقوق ملت باشد و در چهار سال دوره نمایندگی از این امانت پاسداری کند.

نباید نادیده گرفت عموم مردم هرگونه رفتار مثبت یا منفی نمایندگان مجلس را منتسب به جایگاه حقوقی آنها خواهند کرد و این موضوع مسئولیت نمایندگان مجلس در مواجهه با افکار عمومی یا مراجعین را بالا می‌برد.