اختصاص اعتبار ۳۵ میلیاردی برای تکمیل بخش ویژه بیمارستان‌های زیراب و محمودآباد و تاسیسات بیمارستان چالوس
اختصاص اعتبار ۳۵ میلیاردی برای تکمیل بخش ویژه بیمارستان‌های زیراب و محمودآباد و تاسیسات بیمارستان چالوس
دکتر عزت‌الله محمدی معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اختصاص مبلغ ۳۵ میلیارد ریال برای تسریع در احداث و تجهیز پروژه بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های زیراب و محمودآباد و بهسازی تاسیسات بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس خبر داد

دکتر عزت‌الله محمدی معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اختصاص مبلغ ۳۵ میلیارد ریال برای تسریع در احداث و تجهیز پروژه بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های زیراب و محمودآباد و بهسازی تاسیسات بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس خبر داد.

دکتر محمدی با تاکید بر توسعه و گسترش خدمات سلامت در سطح استان مازندران، اظهار کرد: به دستور رییس دانشگاه مبلغ ۳۵ میلیارد ریال از منابع اعتباری این دانشگاه در راستای تکمیل و تجهیز CCU بیمارستان های شهدای زیراب و شهدای محمودآباد و همچنین بهسازی تاسیسات بیمارستان ایت اله طالقانی چالوس تخصیص داده شد.