احياء 114 واحد بهره بردار راكد در شهركها و نواحي صنعتي مازندران
احياء 114 واحد بهره بردار راكد در شهركها و نواحي صنعتي مازندران
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از احياء 114 واحد بهره بردار راكد در 8 ماهه نخست سالجاري، در شهركها و نواحي صنعتي استان خبر داد.

تیرنگ نیوز: مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از احياء 114 واحد بهره بردار راكد در 8 ماهه نخست سالجاري، در شهركها و نواحي صنعتي استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، ياسر اميني با اشاره به حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي در راستاي سياست سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: واحدهاي توليدي و صنعتي در سطح استان، در تأمين سرمايه در گردش با مشكلاتي مواجه هستند كه پس از تأمين نقدينگي، مقوله بازاريابي و عدم توانايي در بازار از مهمترين دغدغه هاي واحدهاي توليدي است.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران افزود: اين شركت با توجه به شناسايي عارضه و دلايل ركود 186 واحد توليدي راكد در سال جاري، بدنبال برطرف نمودن موانع و مشكلات اين واحدها بوده كه با تشكيل جلسات متعدد و پيگيريهاي لازم، تعداد 114  واحد توليدي راكد كه تحت تمليك بانكهاي عامل قرار داشتند، مجدداً احيا و به چرخه توليد بازگشته اند.

وي تصريح كرد: در سال جاري، براي تعداد 30 واحد بهره بردار راكد بلحاظ وجود مشكلات قانوني، پرونده تشكيل و جهت حصول نتيجه، به مراجع ذيصلاح ثبتي و قضايي ارسال گرديد و تعداد 42 واحد بهره بردار راكد نيز پايش و عارضه يابي شده كه پرونده هاي آنها در حال رسيدگي مي باشد.

اميني بيان داشت: با بازگشت مجدد 114 واحد توليدي به چرخه توليد و صنعت مازندران، براي بيش از 1200 نفر اشتغال فراهم خواهد شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی