اجراي پروژه شبكه روشنايي معابر در 3 شهرک صنعتي مازندران
اجراي پروژه شبكه روشنايي معابر در 3 شهرک صنعتي مازندران
بمنظور سهولت تردد وسايل نقليه و حمل و نقل كالاهاي واحدهاي توليدي، پروژه شبكه روشنايي معابر در شهركهاي صنعتي مرزن آباد چالوس، شهيد مصطفي خميني ساري و شهداي مياندورود در حال اجرا مي باشد.

تیرنگ نیوز: بمنظور سهولت تردد وسايل نقليه و حمل و نقل كالاهاي واحدهاي توليدي، پروژه شبكه روشنايي معابر در شهركهاي صنعتي مرزن آباد چالوس، شهيد مصطفي خميني ساري و شهداي مياندورود در حال اجرا مي باشد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرکهای صنعتي مازندران، ياسر اميني با اشاره به ضرورت تأمين انجام شبكه روشنايي معابر شهرکها و نواحی صنعتي اظهار داشت: اجراي اين پروژه زيرساختي، امنيت تردد و آرامش حمل و نقل كالاها را در پي خواهد داشت.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت شهرکهای صنعتي مازندران با اشاره به زيرساخت مناسب شهرکها و نواحی صنعتي تصريح كرد: با تكميل فرآيند زيرساخت شهرکها و نواحی صنعتي، زمينه استقرار واحدهاي توليدي كه نقش مهم در توليد ناخالص ملي و ايجاد اشتغال دارند، فراهم مي شود.

وي افزود: پروژه شبكه روشنايي معابر در شهركهاي صنعتي شهيد مصطفي خميني ساري با 70 درصد پيشرفت فيزيكي، شهداي مياندورود با 80 درصد پيشرفت فيزيكي و فاز2 مرزن آباد چالوس با 10 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجرا است.

اميني بيان داشت: براي اجراي اين پروژه ها، مبلغ 13 ميليارد ريال از محل منابع داخلي و عمراني هزينه خواهد شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی