اجرا، تكميل، اصلاح و لايروبي 15760 متر شبكه جمع آوري فاضلاب 5 شهرك و ناحيه صنعتي مازندران
اجرا، تكميل، اصلاح و لايروبي 15760 متر شبكه جمع آوري فاضلاب 5 شهرك و ناحيه صنعتي مازندران
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از اجرا، تكميل، اصلاح و لايروبي 15760 متر شبكه جمع آوري فاضلاب 5 شهرک‌ و ناحيه صنعتی استان، بانضمام خريد و تجهيز لوازم زيست محيطي، ايمني و آزمايشگاهي، با هزينه مبلغ 108 ميليارد ريال خبر داد.

تیرنگ نیوز: مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از اجرا، تكميل، اصلاح و لايروبي 15760 متر شبكه جمع آوري فاضلاب 5 شهرک‌ و ناحيه صنعتی استان، بانضمام خريد و تجهيز لوازم زيست محيطي، ايمني و آزمايشگاهي، با هزينه مبلغ 108 ميليارد ريال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، ياسر اميني با اشاره به اينكه فاضلاب و پسآبهای صنعتی از مهمترین منابع آلایندگی در محیط ‌زیست بوده و مدیریت اصولی آن، گامی مؤثر در راستای صیانت و بهسازی محیط ‌زیست محسوب می‌شود بيان داشت: بمنظور همگام سازي فضاي صنعت با هواي پاك، بازسازي، نوسازي و رفع نواقص تصفيه خانه فاضلاب مركزي شهرك صنعتي بشل سوادكوه شمالي با ظرفيت 1500 مترمكعب در شبانه روز با اعتبار بيش از 4 ميليارد ريال، با انتخاب پيمانكار در دستور كار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به اينكه همه واحدهای صنعتی باید فاضلاب واحد خود را مدیریت کنند و با انجام پیش‌تصفیه، آلودگی را به حداقل برسانند و سپس فاضلاب را در شبکه جمع‌آوری فاضلاب تخلیه کنند تا به تصفيه خانه هدايت شود افزود: در سال جاري، اجرا و تكميل شبكه هاي جمع آوري فاضلاب فاز توسعه شهرك صنعتي شهداي محمودآباد به طول 2 كيلومتر، ناحيه صنعتي لاله آباد به طول 900 متر، ناحيه صنعتي گلوگاه به طول 560 متر، شهرك صنعتي شهيد مصطفي خميني ساري نيز به طول 300 متر انجام شد.

اميني خاطرنشان كرد: برای اجراي اين پروژه ها مبلغ 71 ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت هزينه گرديده است.

رئيس هيئت مديره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران اظهار داشت: انجام لايروبي شبكه جمع آوري فاضلاب فاز1 شهرك صنعتي شهداي محمودآباد، تجهيز منهولهاي پمپاژ شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي جويبار، خريد 6 دستگاه پمپ لجن كش تصفيه خانه هاي فاضلاب، خريد 30 عدد شير هيدرانت آتش نشاني براي نصب در مجاورت واحدهاي توليدي پرخطر و انجام مراحل قانوني جهت برگزاري مناقصه خريد تجهيزات آزمايشگاهي سايت تصفيه خانه فاضلاب مركزي شهرك صنعتي شهداي محمودآباد، از مهمترين فعاليتهاي اين شركت در سال جاري، بمنظور حفظ و صيانت از فضاي زيست محيطي شهركها و نواحي صنعتي استان است.

وي اذعان داشت: در سال جاري براي كاهش آلايندگي و حمايت از هواي پاك در شهركها و نواحي صنعتي مازندران، مجموعاً مبلغ 108 ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت هزينه شده است.

اميني تأكيد كرد: واحد محیط ‌زیست شرکت شهرکهای صنعتی استان بصورت دوره‌ای، مراحل پایش و نمونه ‌برداری از خروجی فاضلاب واحدهای صنعتی و کنترل آلایندگی را بطور مداوم در دستور كار دارد.

  • منبع خبر : روابط عمومی