آمد بهار جان‌ها
آمد بهار جان‌ها
بهار جانها از راه رسید تا با دميدن روحی تازه، طبیعت خلعت سبز بر تن بپوشد.

 

رضا شریعتی، خبرنگار:
بهار جانها از راه رسید تا با دميدن روحی تازه، طبیعت خلعت سبز بر تن بپوشد.
بهاری که پیام آور عشق، آبادانی، رویش و نو شدن است.
در بهار زندگی زیبا می‌شود و دل‌ها سرشار از سرور می‌شود .
در بهار در حالیکه طبیعت شکوفا و زیبا می‌شود، ما نیز می‌توانیم در فصل سرزندگی و طراوت سر سبز شویم.
در بهار میخوانیم  «یا مقلب القلوب و الابصار؛ یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال؛ حول حالنا الی احسن الحال» و دعا می‌کنیم که بهترین حال برایمان رقم بخورد و امیدواریم تقارن بهار طبیعت با بهار رمضان سبب خیر و برکت باشد.
اکنون وقت آن رسیده كينه‌ها و كدورت‌ها را دور بريزيم و از طبيعت بياموزيم كه ماهم می‌توانيم نو شويم.