قرص هوشمند گلوکز روده را می سنجد ۱۳ آذر ۱۴۰۱

قرص هوشمند گلوکز روده را می سنجد

محققان قرص هوشمندی مجهز به حسگرهای مختلف ابداع کرده اند که میزان گلوکز در روده را می سنجد و با استفاده از یک روش کم مصرف داده ها را به خارج بدن منتقل می کند.